Spektrofotometre

Biochrom Libra S2
Biochrom Libra S2 Cenovo najdostupnejší prístroj, filtrový fotometer Libra S2, je navrhnutý pre použitie v školách, pre jednoduchšie fotometrické stanovenia a jeho modifikácia S2B s batériovým napájaním i pre použitie v teréne.   viac...
Biochrom Libra S4 a S6
Biochrom Libra S4 a S6 Tieto prístroje sa navzájom líšia len bohatosťou softvérového vybavenia. Vďaka diódovému poľu vo funkcii detektora sú všetky merania vrátane merania spektier veľmi rýchle a nepresiahnu dobu niekoľkých sekúnd. Do   viac...
Biochrom Libra S22
Biochrom Libra S22 Prístroj vybavený pulznou xenónovou lampou a referenčným detektorom. Tieto úpravy podstatne potláčajú vplyv rozptýleného svetla a zlepšujú stabilitu meraného signálu. Xenónová lampa pokrýva celý rozsah merania, takže   viac...
Biochrom Libra S50, S60
Biochrom Libra S50, S60 Nový rad UV-VIS spektrofotometrov, ktoré zostávajú verné tradičnej koncepcii robustných, spoľahlivých a jednoducho ovládateľných prístrojov. Pri vývoji prístrojov bola uplatnená najnovšia technológia a užívateľsky   viac...
Biochrom Libra S70, S80
Biochrom Libra S70, S80 Nový rad UV-VIS spektrofotometrov, ktoré zostávajú verné tradičnej koncepcii robustných, spoľahlivých a jednoducho ovládateľných prístrojov. Pri vývoji prístrojov bola uplatnená najnovšia technológia a užívateľsky   viac...
Biochrom - PC softvér pre prístroje Libra
Biochrom - PC softvér pre prístroje Libra Prístroje je možné riadiť aj prostredníctvom PC softvéru. Softvér Resolution je dodávaný v rôznych moduloch, podľa aplikačných požiadaviek konkrétnej užívateľskej skupiny. Ponúka familiárny vzhľad v štýle MS Office   viac...
SI Analytics UviLine 9100 a 9400
SI Analytics UviLine 9100 a 9400 SI Analytics UviLine 9100 a UviLine 9400 sú nové spektrofotometre vo vyhotovení UV a UV/VIS. Umožňujú meranie absorbancie alebo transmitancie, meranie koncentrácie na základe osembodovej kalibračnej krivky, meranie   viac...
Thermo Scientific Spectronic 200
Thermo Scientific Spectronic 200 Nižšiu kategóriu prístrojov predstavuje nový Spectronic 200, ktorý nahrádza obľúbený Helios Epsilon. Jedná sa o spektrofotometer pre viditeľnú oblasť, určený pre výučbu a rutinné meranie absorbancie, transmitancie a   viac...
WTW PhotoLab
WTW PhotoLab WTW photoLab 6100 je novým VIS spektrofotometrom v ponuke tohto renomovaného výrobcu, pod označením photoLab 6600 je k dispozícii jeho UV-VIS variant. Ako všetky fotometre WTW sú tieto prístroje plne vybavené   viac...