5 kg triedy

Unimax 1010
Unimax 1010 Trepačka je vhodná predovšetkým pre Erlenmayerove banky, Petriho misky, skúmavky a fľaše. viac...
Promax 1020
Promax 1020 Trepačka vhodná pre najrôznejšie bežné pretrepávania. viac...
Duomax 1030
Duomax 1030 Trepačka vhodná predovšetkým pre kultivačné nádobky. viac...
Polymax 1040
Polymax 1040 Trepačka vhodná predovšetkým pre Erlenmeyerove banky, Petriho misky a fľaše. viac...
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg Nástavec univerzálny Pre upínanie baniek, valcov, kadičiek. Nástavec má štandardne dva upínacie valce, pokryté penovou gumou. Je určený pre trepačky Unimax 1010, Promax 1020, Duomax 1030 a   viac...
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg Nástavec na oddeľovacie lieviky Upínajú sa do neho 4 hruškovité oddeľovacie lieviky 50 ml alebo 100 ml. Pozor, záleží na vyhotovení lievika - akú má dĺžku od kohúta po zátku. Tento nástavec umožňuje upnutie   viac...
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg Jednoduchým spôsobom - navlečením a priskrutkovaním priamo na mostík trepačky je možné pripevniť Erlenmayerove banky. viac...
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg Nástavec na trepanie Erlenmeyerových baniek Skladá sa z dierovanej základnej dosky, na ktorú sa pripevňujú pružné svorky. Je určený pre trepačky Unimax 1010 a Promax 1020. viac...
Incubator 1000
Incubator 1000 Skladá sa z temperačnej jednotky a plastového krytu. Objednáva sa ako príslušenstvo k uvedeným typom trepačiek - Unimax 1010, Promax 1020, Duomax 1030, Polymax 1040 a Titramax 1000 (trepačka sa objednáva   viac...