Prístroje Sauter

Silomery Sauter
Silomery Sauter Digitálne silomery Sauter Rad FK zahŕňa silomery pre meranie ťahovej aj tlakovej sily so širokým rozsahom a citlivosťou merania. Presnosť merania je 0.5% z celkového rozsahu   viac...
Tvrdomery Sauter
Tvrdomery Sauter Analógovými tvrdomermi HB je možné zmerať tvrdosť materiálov v štandardnej stupnici Shore. Stupnica Shore A sa používa na meranie tvrdosti gumy, plastov, kože a pod. Shore C/0 sa   viac...
Vreckový merač tvrdosti kovov Sauter
Vreckový merač tvrdosti  kovov Sauter Jednoducho obsluhovateľný vreckový prístroj pre meranie tvrdosti kovov. Merací rozsah je 0 - 999 HL (Leeb) s odčítaním po 1 HL a presnosťou ± 4 HL. Prístroj má LCD displej s možnosťou podsvietenia. Merať je možné vo   viac...
Luxmeter Sauter SO
Luxmeter Sauter SO Ľahký prenosný prístroj na meranie intenzity osvetlenia, napríklad na pracovisku. Sonda na báze silikónovej diódy má korekciu šikmo dopadajúceho svetla, má odolné plastové puzdro a kábel 1 meter. Samotný prístroj je   viac...
Hlukomer Sauter SU
Hlukomer Sauter SU Profesionálny ručný prístroj pre priestorové meranie hluku. Interná pamäť na 30 nameraných hodnôt, RS 232 rozhranie pre prenos dát do PC, software je možné objednať zvlášť. Merať je možné štandardne intenzitu zvuku   viac...
Hrúbkomery Sauter
Hrúbkomery Sauter Prístroje radu TE umožňujú zmerať hrúbku nekovovej vrstvy nanesenej na kovovom materiáli. Konkrétny model sa vyberá podľa charakteru podkladu (magnetický alebo nemagnetický materiál). Prístroje s označením F   viac...
Ultrazvukový merač hrúbky materiálov
Ultrazvukový merač hrúbky materiálov Kompaktný ručný merač hrúbky pevných materiálov s možnosťou výberu rôznych externých sond pre rôzne účely. Je možné ním merať každý pevný materiál, vrátane ocele, liatiny, šedej liatiny, železa, hliníka, medi,   viac...