Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Servis a služby

Všeobecné obchodné podmienky Reklamačný poriadok Prehlásenie o dekontaminácií

Naše servisné oddelenie ponúka tieto služby:

1.    Poradenstvo pri nákupe prístrojov z hľadiska ich vhodnosti pre danú aplikáciu
2.    Inštaláciu a zaškolenie obsluhy v prípade zložitejších prístrojov
3.    Vystavení osvedčenia o inštalačnej a operačnej kvalifikácii (na vyžiadanie)
4.    Záručné opravy na základe platného záručného listu
5.    Všetky servisné práce na základe písomnej objednávky (faxom, e-mailom)
6.    Kontrola funkcie (validácia) prístrojov v stanovených lehotách, vrátane protokolu o výsledku kontroly
7.    Vykonanie elektrickej revízie v zmysle ČSN 331610 vrátane vystavenia revíznej správy (prevádzkovateľ je povinný túto revíziu zaistiť každé dva roky)
8.    Dlhodobé servisné zmluvy na základe individuálnych požiadaviek


Medzi typicky vykonávané práce patrí napr.
•    príprava váh na overenie v SLM (vyčistenie, kontrola a nastavenie)
•    kalibrácia váh (váhy s neautomatickou činností tr. presnosti I, váživosť do 4 kg, a váhy s neautomatickou činností tr. presnosti II a III, váživosť do 35 kg)
•    validácia sušiarní, inkubátorov a klimatizačných komôr
•    validácia odstrediviek
•    validácia spektrofotometrov UV/VIS
•    validácia titrátorov, pH-metrov, konduktometrov
•    kontrola dávkovaného objemu (pipety, byrety, dávkovače)

K vyššie uvedeným prácam používame certifikované a pravidelne kalibrované pomôcky:
•    sada kalibrovaného závaží F1 a E2 pre analytické váhy, M1 pre ostatné váhy
•    kalibrovaný teplomer a vlhkomer
•    kalibrovaný prístroj pre meranie elektrických veličín a revízny prístroj
•    kalibrovaný merač otáčok
•    certifikované filtre a roztoky pre meranie optických vlastností
•    overené analytické váhy


Zárukou kvalifikácie našich servisných technikov je pravidelná účasť na servisných školeniach u našich zahraničných dodávateľoch.


Prístroje sa do opravy prijímajú len s vyplneným dekontaminačným protokolom, ktorý je možné stiahnuť tu.
Ceny opráv sa riadia aktuálnym cenníkom a všeobecne platnými obchodnými podmienkami, ktoré je možné nájsť tu.
Kontakt pre konzultácie a zadanie opráv:


FISHER Slovakia, spol. s r.o.
servisné oddelenie
Mäsiarska 13
054 01 Levoča


Tel.: 053 – 451 1070

mobil: 0918 – 916 928

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.