Bezdotykové teplomery

Tieto prístroje majú uplatnenie všade tam, kde je nutné operatívne a rýchle merať teplotu na neprístupných miestach alebo tam, kde nie je možné merať obalovými teplomermi či teplomermi s kontaktným čidlom, sú vhodné na meranie teplôt v potravinárskych skladoch, pri preberaní tovaru skladovaného v chlade, v elektrotechnike a v podnikoch zaoberajúcich sa rozvodom tepla.
TESTO 826-T
TESTO 826-T Sada bezdotykových teplomerov, z ktorých model T2 má laserové ukazovadlo, a model T4 má ukazovadlo i teplotné čidlo. Všetky sú vrátane puzdra „Top Safe“ a držiaka na stenu/opasok. viac...
TESTO 835
TESTO 835 Nájdu využitie napríklad pri kontrole teploty a vlhkosti muriva, pri kontrole klimatizačných zariadení, údržbe priemyslových systémov alebo pri kontrole kvality priemyslovo vyrábaných produktov. Pomáhajú predovšetkým   viac...
TESTO 845
TESTO 845 Infračervený teplomer testo 845 ponúka mnoho technologických vylepšení a v neposlednom rade nový moderný design. Medzi hlavné výhody patrí prepínateľná optika pre meranie vzdialeného poľa a pre meranie na blízko, vďaka   viac...