Heidolph

SilentCrusher S
SilentCrusher S SilentCrusher S je malý homogenizátor určený pre prácu v ruke, s objemami od 0.6 do 20 ml pri viskozite do 5000 mPas. Prístroj má volitelne otáčky 15 000 až 75 000 min-1. Moderný magnetický pohon bez   viac...
SilentCrusher M
SilentCrusher M Vysokoobrátkový homogenizátor novej, modernej konštrukcie. Je možné ním spracovávať vzorky objemov od 1 ml do 2000 ml. Otáčky je možné plynulo nastavovať od 5000 do 26000 min-1 s kontrolou skutočných otáčok na   viac...