Minihomogenizátory

Minihomogenizátory s guľatým dnom
Minihomogenizátory s guľatým dnom Minihomogenizátory Vzorky tkanív, biologické vzorky, malé vzorky potravín a pod. sa homogenizujú trením tak, aby došlo k dobrému rozrušeniu štruktúry tkanív, ale súčasne nedošlo k degradácii   viac...
Minihomogenizátory s guľatým dnom
Minihomogenizátory s guľatým dnom MinihomogenizátoryVzorky tkanív, biologické vzorky, malé vzorky potravín a pod. sa homogenizujú trením tak, aby došlo k dobrému rozrušeniu štruktúry tkanív, ale súčasne nedošlo k degradácii   viac...
Pedálové homogenizátory Stomacher
Pedálové homogenizátory Stomacher Pedálové homogenizátory umožňujú rýchle a spoľahlivé rozdrvenie a premiešanie vzoriek potravín, odpadov a pod. Homogenizácia sa vykonáva v zavretých plastových sáčkoch, čo jednak zabraňuje vzájomnej kontaminácii   viac...