Guličkové viskozimetre

Höppler C
Höppler C Prístroj Höppler C spĺňa nároky noriem DIN 53015 aj ISO 12058 a je akceptovaný ako referenčné zariadenie. Súčasťou dodávky sú 3 sklenené a 3 kovové guličky rôzneho priemeru, čistiaci nástroj, sklenený teplomer -1 až   viac...
Höppler KD 3.1
Höppler KD 3.1 Viskozimeter Höppler KD 3.1 je obdobný predchádzajúcemu modelu, avšak gulička je tu meranou kvapalinou pretlačovaná pomocou tenkej oceľovej tyče. Toto riešenie umožňuje jednak použitie rôznej sily (a teda vytvorenie   viac...