Armatúry a vývody

Laboratórne armatúry sú určené pre vyústenie rozvodov médií a ich ovládanie na pracovných stoloch, stĺpoch či stenách. Najčastejšie sú používané stolné armatúry s priamym ovládaním alebo delené armatúry pre samostatné umiestnenie ovládacej hlavice a vývodu. Farebné vyhotovenie: telo armatúry farba biela, ovládacie hlavice podľa druhu média. Armatúry ponúkame pre vodu (úžitková voda, destilovaná voda) alebo pre suché médiá (stlačený vzduch, vákuum, plyn). Ďalej ponúkame bezpečnostné sprchy od niekoľkých renomovaných výrobcov.
Elektrické vývody
Elektrické vývody Elektrické vývody rozlišujeme na stolné a nástenné. Stolné vývody (stĺpiky) sú určené na jednostranné alebo obojstranné stoly. Nástenné vývody (kanály) sú určené pre suché prístrojové a písacie stoly. viac...