Prenosné konduktometre

Thermo Scientific Orion Star A
Thermo Scientific Orion Star A Prístroje radu Star A sú ideálne do terénu, ale aj pre laboratórium, odolné a spoľahlivé pri zachovaní veľké presnosti merania. Star A12X sú ekonomické jednoparametrové modely s pamäťou na 50 záznamov. Rad Star A22X   viac...
Testery Hanna Instruments
Testery Hanna Instruments Tieto malé kompaktné konduktometre slúžia na jednoduché orientačné merania vodivosti najrôznejších vzoriek. Pre vzorky so strednou vodivosťou (pitná voda, povrchové vody a pod.) je určený model  viac...
Eutech Instruments 6+
Eutech Instruments 6+ Konduktometre EUTECH Instruments radu 6+, sú jednoduché a robustné prístroje s jednoriadkovým displejom a jednoduchým ovládaním. COND 6+ meria vodivosť, TDS 6+ celkový obsah rozpustených solí (TDS) a to v piatich   viac...
Testery Eutech EcoTestr
Testery Eutech EcoTestr Ekonomické vodotesné prístroje pre rutinné meranie v teréne i jednoduchú prácu v laboratóriu. Nemajú teplotné čidlo teda ani teplotnú kompenzáciu, kalibrácia je jednobodová. Informácie zobrazuje jednoduchý LCD   viac...
Testery Eutech Testr 11
Testery Eutech Testr 11 Presné vodotesné prístroje s automatickou teplotnou kompenzáciou a dvoj až trojbodovou manuálnou alebo automatickou kalibráciou. Všetky modely zobrazujú na displeji aj meranú teplotu v rozsahu 0 až +50°C s rozlíšením   viac...
Eutech Con 150 / 450
Eutech Con 150 / 450 Malé ručné vodotesné merače vodivosti, TDS a teploty. Model CON 150 má automatickú alebo manuálnu teplotnú kompenzáciu a internú pamäť na namerané hodnoty. Údaje sa zobrazujú na veľkom trojriadkovom LCD   viac...
Eutech CyberScan 600
Eutech CyberScan 600 Konduktometre radu CyberScan 6xx sú špičkové prenosné prístroje s vysokou presnosťou a spoľahlivosťou. COND 600 meria vodivosť, TDS a teplotu, model COND 610 má rozšírený merací rozsah a naviac dokáže merať   viac...
Testery Lovibond SD
Testery Lovibond SD Malé tužkové merače vodivosti, TDS a salinity s jednoduchou obsluhou, vodotesné a robustné. Všetky modely merajú okrem hlavného parametra aj teplotu v rozsahu od 0 do +60°C s presnosťou ± 1% z rozsahu. Majú   viac...
WTW Cond 3110 / 3310
WTW Cond 3110 / 3310 Cond 3110 je jednoduchý vreckový merač vodivosti, určený pre všetkých, ktorí hľadajú jednoduchý, robustný a vodotesný konduktometer. Má automaticky prepínateľné rozsahy, paralelne je meraná teplota pre   viac...