Termocyclery

Mastercycler Eppendorf Pro
Mastercycler Eppendorf Pro Mastercycler EppendorfGradientové termocyclery Eppendorf sú osvedčené prístroje pre testy molekulárnej biológie - denaturácia a kultivácia DNA. Umožňujú nastaviť teplotný gradient, pracovať v   viac...
Thermocykler Techne TC-3000
Thermocykler Techne TC-3000 Thermocykler Techne TC3000Malé cyklery bez možnosti voľby teplotného gradientu, vo verziách s blokom na 20 mikroskúmaviek 0,5 ml alebo 25 mikroskúmaviek 0,2 ml. Rozsah teplôt 4 až 99°C s   viac...
Thermocykler Techne TC-4000, TC-5000
Thermocykler Techne TC-4000, TC-5000 Thermocyklery Techne TC4000 a 5000Prístroje s vymeniteľnými blokmi pre 96 alebo 384-miestne mikrotitračné doštičky, prípadne pre 60 x 0,5 ml mikroskúmavky. Obidva modely majú vyhrievané veka,   viac...