Váhy počítacie CPB 15K0.2N

KERN CPB

Sú to váhy určené predovšetkým pre počítanie kusov. Váhy majú tri prehľadné displeje s výškou znakov 20 mm, prvý zobrazuje hmotnosť predmetu na miske, druhý referenčnú hmotnosť (teda vlastne prepočítavací koeficient) a umožňuje počítať i predmety, ktorých hmotnosť je pod 0.1 g, na treťom displeji sa zobrazuje počet kusov. Výsledky spresňuje funkcia automatickej optimalizácie referenčnej hodnoty, údaje je možné exportovať cez rozhranie RS 232. Modely s písmenom M v označení majú certifikát EU a je možné ich metrologicky overiť.
Funkcie: Externá kalibrácia • Počítanie kusov • RS 232

Váživosť
15 kg
Vážiaca plocha mm
275x225
Citlivosť g
0.2 g
Predajná cena270,00 €
Suma DPH45,00 €