Systémy Julabo Presto® Plus

Systémy Julabo Presto® Plus

Systémy Julabo Presto® Plus
Obehové termostaty určené pre náročné použitie pri ohreve a chladení vonkajších systémov. Dokážu rýchlo kompenzovať teplotné zmeny alebo dosahovať určené teploty v krátkom čase. Tomu zodpovedá výkon ohrevu aj chladenia, výkon čerpadla a ďalšie vybavenie. Termostaty tvoria s temperovaným systémom plne uzavretý okruh, čo umožňuje ohrev do pomerne vysokých teplôt (až 250°C). Malý interný objem média je tiež zárukou rýchlych reakcií na zmeny teploty. Výkonu zodpovedá aj vybavenie funkciami, prístroje majú automatické doplňovanie a odplynenie média, prevádzka je monitorovaná a pri neštandardnej situácii alebo odchýlke od nastavených hodnôt je obsluha upozornená alarmom, nastaviteľná bezpečnostná poistka vypne prístroj pri prekročení teploty. Bezpečnostnými prvkami je vybavené aj čerpadlo a kompresor. Systémy majú prehľadný interaktívny displeja a ovládaciu jednotku, ktorá je odpojiteľná a umožňuje aj ovládanie na diaľku.
Mikroprocesorové riadenie s hodinami reálneho času dovoľuje nastaviť až 6 programov po 60-tich krokoch. Teplota je zobrazovaná s rozlíšením 0,01°C, systém sleduje a zobrazuje stav a výkon čerpadla, aj stav náplne termostatu. Samozrejmosťou je vybavenie jednotky sériovým rozhraním, v tomto prípade kombinovaným RS232/RS485. Štandardom je analógový výstup napr. pre zapisovač, výstup pre externý alarm a vstup pre pripojenie externých teplotných sond. Pre ľahšiu manipuláciu sú prístroje vybavené pojazdnými kolieskami a držadlami.
Príslušenstvo, ktorého je široká ponuka, radi ponúkneme na dopyt.