Automatické vákuové stanice Vacuubrand PC VARIO

Automatické vákuové stanice Vacuubrand PC VARIO
Výrobca ponúka niekoľko druhov staníc s vývevami, vyhotovených z chemicky odolných materiálov, s radením komôr do dvoch-, troch- i štvorstupňových zostáv. Zatiaľ čo konštrukcia vlastných komôr, ventilov a pod. je zhodná so štandardnými vývevami, sú vývevy pri staniciach VARIO osadené špeciálnym elektromotorom. Ten má elektronicky riadené otáčky. Citlivá regulácia otáčok motora, resp. regulácia frekvencie kmitania membrán umožňuje veľmi presne a rýchle reagovať na zmeny tlaku v evakuovanom priestore. Signál z manometra teda nespína žiadny elektromagnetický ventil, ale priamo vstupuje do elektronickej regulácie motora. Tento regulačný systém je mimoriadne výhodný pri všetkých destiláciách, ale najmä tam, kde sa má destilovať zo zmesi látok s blízkym bodom varu. Pri zapnutí chodu vývevy klesá v evakuovanom priestore tlak až do chvíle, kedy sú dosiahnuté podmienky bodu varu najvyššie vriacej látky. V tomto okamžiku dôjde vplyvom veľkého odparovania k rýchlej zmene tlaku v systéme, na ktorú motor reaguje zvýšením otáčok. Tlak v systéme sa týmto spôsobom mimoriadne rýchlo stabilizuje a jeho odchýlka ani pri nízkych hodnotách nie je vyššia ako ±1 mbar. V porovnaní so štandardnými systémami je možné ušetriť až 30% času, vďaka minimálnym výkyvom tlaku sa obmedzuje spenenie, proces je možné prostredníctvom vstavaného dátového rozhrania RS232 ovládať pomocou PC.

Základom vákuovej stanice PC 3001 VARIO je chemicky odolná trojstupňová membránová výveva MD1C VARIO-P so sacím výkonom 1,7 m3/hodinu a medzným tlakom 2 mbar. Jednotka je vybavená odlučovačom a kondenzátorom emisií, reguláciu zabezpečuje elektronický regulátor CVC 3000 (s rozsahom regulácie 1060 až 1 mbar a presnosťou ±1 mbar).
Základom stanice PC 3002 VARIO je chemicky odolná čerpacia jednotka MZ2C NT VARIO (dvojstupňová membránová výveva so sacím výkonom 2,8 m3/hodinu, medzným tlakom 7 mbar) + AK (odlučovač na sacej strane) + EK (kondenzátor emisií), doplnená stojanom nesúcim meraciu a regulačnú jednotku CVC 3000 (s rozsahom regulácie 1060 až 1 mbar a presnosťou ±1 mbar).
Základom stanice PC 3003 VARIO je chemicky odolná čerpacia jednotka MV2C NT VARIO (štvorstupňová membránová výveva so sacím výkonom 2,8 m3/hodinu, medzným tlakom 0.6 mbar) + AK (odlučovač na sacej strane) + EK (kondenzátor emisií), doplnená stojanom nesúcim meraciu a regulačnú jednotku CVC 3000 (s rozsahom regulácie 1060 až 1 mbar a presnosťou ±1 mbar).
Základom stanice PC 3004 VARIO je chemicky odolná čerpacia jednotka MD4C NT VARIO (trojstupňová membránová výveva so sacím výkonom 4,6  m3/hodinu, medzným tlakom 1,5 mbar) + AK (odlučovač na sacej strane) + EK (kondenzátor emisií), doplnená stojanom nesúcim meraciu a regulačnú jednotku CVC 3000 (s rozsahom regulácie 1060 až 1 mbar a presnosťou ±1 mbar).
KódNázov tovaruČerpacia rýchlosťMedzný tlakCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
6990.3120Vákuová stanica PC 3001 VARIO Pro2.0 m3/h0.2 kPa
5920,00 €
7104,00 €
6990.3112Vákuová stanica PC 3002 VARIO2.8 m3/h0.7 kPa
6240,00 €
7488,00 €
6990.3115Vákuová stanica PC 3003 VARIO2.8 m3/h0.06 kPa
8290,00 €
9948,00 €
6990.3117Vákuová stanica PC 3004 VARIO4.6 m3/h0.15 kPa
8060,00 €
9672,00 €