Teplomer MULTI-K

Teplomer MULTI-K
Teplomer MULTI-K má teplotný snímač na pevne pripojenom kábli s dĺžkou 1 m. Na hlavici s priemerom 54 mm s veľkým dobre čitateľným displejom sú iba dve tlačidlá ovládajúce funkcie ON/OFF a MAX/MIN. Veľmi prakticky je riešená zadná strana prístroja, kde je výklopná klipsa s magnetom. Toto usporiadane umožňuje položiť prístroj na stôl vo vodorovnej polohe alebo ho postaviť v šikmej polohe, alebo ho prichytiť na tenkú hranu príp. magneticky uchytiť na vhodnú zvislú plochu. Ľahké je samozrejme aj uchytenie na laboratórny stojan. Technické údaje sú zhodné s prístrojmi VARIO THERM okrem funkcie automatického vypnutia. Pri prístroji MULTI K možno minimálnu a maximálnu teplotu merať bez časového obmedzenia.
Poznámka
s káblom 1 m