Teplomer ad 15th

Teplomet AMA-DIGIT

AMA-DIGIT sú cenovo priaznivé elektronické teplomery pre univerzálne použitie. Modely  ad14th a ad15th sú vybavené čidlom pevne spojeným s meracou časťou káblom dlhým 40 cm. Teplomer ad 20th sa predáva samostatne a čidlá vybavené káblom 100 cm dlhým sa objednáva zvlášť podľa zamýšľaného používania. Napájanie pri všetkých troch typoch je zabezpečené bežnou batériou 9 V so životnosťou minimálne 300 hodín merania.

Predajná cena78,84 €
Suma DPH13,14 €