Memmert

Vlastná vaňa i plášť sú zhotovené z nerezového plechu. Ohrevné telesá sú uložené v prelisoch z vonkajšej strany na bokoch a pod dnom vane, takže sú v nepriamom kontakte s náplňou kúpeľa. Kúpele nemajú vstavané miešanie náplne, okrem špeciálneho prípadu kúpeľa WPE45.
Sú vybavené regulačnou jednotkou Basic alebo Excellent, schopných regulovať teplotu od +10°C nad teplotou okolia do +95°C pri vodných kúpeľoch a do +200°C pri olejových kúpeľoch.
Kúpele môžu byť používané bez veka, s plochým vekom s prstencami, alebo so šikmým (kondenzačným) vekom. Šikmé veko sa montuje len vo výrobnom závode a nie je možné namontovať ho preto dodatočne. Ploché veko s  prstencami je možné používať samostatne alebo ho vložiť i pod šikmé veko.

Chladiaca jednotka CDP 115
Chladiaca jednotka CDP 115 Chladiaca jednotka CDP 115 k vodným kúpeľom MemmertPrídavné chladiace zariadenie na báze Peltierovho článku, ktoré umožňuje temperovať vodného kúpeľa s objemom 7 až 45 l v teplotných rozsahoch   viac...
Stojany na skúmavky
Stojany na skúmavky Sú nerezové, majú dve dierované poschodia a plné dno. Tým je zaistená stabilná poloha skúmaviek. Výška horného dierovaného poschodia je 82 mm od dna stojana. Týmto rozostupom je daná minimálna dĺžka skúmavky, ktorú   viac...
Vlastnosti regulátorov
Vlastnosti regulátorov Vlastnosti regulačnej jednotky BasicJednoduchšia regulačná jednotka umožňujúca pomocou časovača 0 až 99.59 hodín voliť okamžitý alebo oneskorený štart, dobu temperovania pri zvolenej teplote a   viac...
Kúpele vodné a olejové
Kúpele vodné a olejové WNB - s regulačnou jednotkou Basic WNE, WPE a ONE - s regulačnou jednotkou Excellent viac...
Kúpele vodné a olejové
Kúpele vodné a olejové WNB - s regulačnou jednotkou Basic WNE, WPE a ONE - s regulačnou jednotkou Excellent Šikmé veko sa montuje len vo výrobnom závode a nie je možné namontovať ho preto dodatočne. Veko s  prstencami je   viac...
Kúpele vodné s vložkou pre trepanie
Kúpele vodné s vložkou pre trepanie Vodné kúpele Memmert s vložkou pre trepanie Dodávajú sa trepacie vložky (nástavce) v dvoch veľkostiach, ktorými je možné vybaviť kúpele 14 a 22 l, alebo kúpele 29 a 45 l. Bežne sa   viac...
Stojany a držiaky pre trepaciu vložku
Stojany a držiaky pre trepaciu vložku Stojany sú nerezové. Majú redukované rozmery prispôsobené pre rám trepacieho nástavca a preto sú vhodné len pre použitie v kúpeli s trepacím nástavcom. Svorky pre banky (tulipániky) sú určené pre inštaláciu   viac...