Ohrevné dosky a hniezda

Ohrevná doska Fisher Isotemp RT
Ohrevné dosky Schott SLK • maximálna teplota 350°C, precízne nastavenie teploty po 0.1°C • dva displeje pre zobrazenie   viac...
Ohrevná doska CT10
Ohrevná doska CT10 Platnička zo sklokeramiky, ktorá sa ľahko udržiava v čistote. Ohrevná zóna je kruhová s priemerom 150 mm. Príkon ohrevného telesa je 1200 W. Postačuje na dosiahnutie teploty povrchu dosky cca 500°C, výkon ohrevu sa   viac...
Ohrevné dosky Stuart CB / SB
Ohrevné dosky Stuart CB Ohrevné dosky CBRobustné telo z hliníkovej zliatiny, povrch platničky zo sklokeramiky s výbornou chemickou i tepelnou odolnosťou. Ohrev sa reguluje otočným spínačom bez možnosti kontroly   viac...
Ohrevná doska Stuart SD digital
Ohrevné dosky Stuart SD digital Ohrevná doska SD digitalPlatnička zo Siluminu s rozmerom 160x160 mm a je vybavená teplotným čidlom. Ohrevné elementy sú zapojené pomocou mikroprocesorového regulátora a na displeji sa zobrazuje   viac...
Ohrevná doska Stuart CP 300
Ohrevné dosky Stuart SB Ohrevná doska s vynikajúcou chemickou odolnosťou. Telo je kompletne teflónové, ohrevná platňa sklokeramická   viac...
Ohrevná doska Stuart CR 300
Ohrevná doska Stuart CR 300 Ohrevná doska s infračerveným ohrevom. Dosahuje až o 30% rýchlejší čas ohrevu pri nižšom príkone vykurovacieho telesa, ako bežné dosky. Je vybavená teplotnou poistkou, vypínajúcou pri teplote 580°C a   viac...
Ohrevné dosky CERAN
Ohrevné dosky CERAN Dodávajú sa v dvoch základných sériách. Rad A ako samostatný prístroj, rad EB s oddeleným regulačným blokom pre zabudovanie do pracovnej dosky stola. Povrch dosky je zo sklokeramiky a je vyhrievaný po celej ploche.   viac...
Ohrevné dosky H
Ohrevné dosky H Pre bežné práce. Teplota sa reguluje analógovým otočným regulátorom. Skutočná teplota sa nedá spätne kontrolovať. Model HD 0 nemá možnosť termostatickej regulácie, modely HT a HB áno. Pomocou kontaktného teplomera   viac...
Ohrevná doska Thermo Scientific RT2
Ohrevné dosky Thermo Scientific RT Robustná doska pre vysoké zaťaženie s rýchlym ohrevom, hliníková platňa s keramickým poťahom pr. 140 mm. • časovač s možnosťou   viac...
Ohrevné dosky Thermo Cimarec+
Ohrevné dosky Thermo Scientific Cimarec Dosky s odolným telom z hliníkovej zliatiny a keramickou platňou, odolnou voči chemikáliám. Tri veľkosti platne pre rôzne rozmery nádob a rôzne zaťaženie. Prístroje majú displej pre kontrolu nastavenej teploty, ktorá   viac...
Ohrevné dosky Thermo SuperNuova+
Ohrevné dosky Thermo Scientific Super Nuova Prístroje pre ohrev väčších objemov s mikroprocesorovým riadením teploty a časovačom. Telo je hliníkové, platňa keramická. Jednoduché ovládanie jedným otočným prvkom s kontrolou údajov na displeji, varovná kontrolka   viac...
Ohrevné dosky IKATHERM C-MAG HP
Ohrevné dosky DT Dosky s platňou zo sklokeramiky s vynikajúcou chemickou odolnosťou. Ovládanie a nastavovanie pomocou otočného gombíka s kontrolou údajov   viac...
Pieskové kúpele SD
Pieskové kúpele SD Ide v podstate o ohrevnú dosku, na mostíku ktorej je nerezová vanička s náplňou piesku. Konštrukcia kúpeľa zaručuje rovnomerné rozdelenie tepla a schopnosť dlhodobej prevádzky. Teplota v kúpeli sa reguluje iba   viac...
Variče SG viacmiestne
Variče SG viacmiestne Výkonné variče s platňami s priemerom 150 mm uloženými vedľa seba. Ohrev každej platne sa reguluje zvlášť, plynulo od 10 % do 100 % ohrevného výkonu. Spätná kontrola skutočnej teploty vzorky nie je k dispozícii.   viac...
Variče HB viacmiestne
Variče HB viacmiestne Úsporné prístroje pre prácu s malými vzorkami. Platničky s priemerom 80 mm sú radené vedľa seba. Zapnutie a výkon každej z nich sa ovláda zvlášť. Za každou platničkou je závit pre statív, ktorý sa objednáva zvlášť.   viac...
Varič ETA
Variče ETA Varič ETA 3109 - jednoplatničkový varič s nerezovým plášťom. Príkon ohrevu je 1500 W a  je možné ho plynulo regulovať. Platnička je liatinová s priemerom 180 mm. Zostatkové teplo platničky je   viac...
Ohrevné hniezda LTHS
Ohrevné hniezda LTHS Laboratórne ohrevné hniezda sú určené na elektrický ohrev obsahu sklenených baniek od 50 ml do 10 l. Teplota ohrevu sa reguluje termostatom vybaveným tepelnou spätnou väzbou zvyšujúcou presnosť regulácie. Funkcie   viac...
Ohrevné hniezda WHM viacmiestne
Ohrevné hniezda ES Určené pre banky 250 až 1000 ml, vhodné napr. pre opakované extrakcie viac vzoriek naraz. Analógový regulátor teploty do 450°C pre každé   viac...
Rýchlospopolňovač SVR
Rýchlospopolňovač Je určený na rýchle žíhanie väčšieho počtu téglikov pri teplote 950°C. Vypaľovanie prebieha na zakrytej ohrevnej lište dlhej 400 mm. Horná lišta s otvormi pre osem kusov téglikov s priemerom 40 - 50 mm slúži na   viac...
Sterilizátor malých nástrojov schuett solaris
Osvetlenie pre prístroje radu Generation 2012 Prístroj pre komfortnú, rýchlu a čistú prácu pri sterilizácii očkovacích kľučiek, pinziet a malých nástrojov. Sterilizuje bez plameňa,   viac...
Lekárenská infralampa
Tégliková pec 001 KP Lekárenská infralampa pre rozpúšťanie látok s nízkou taviacou teplotou. Tavenie látok prebieha v miskách, umiestnených na kameninovom   viac...
Blokový termostat Flexi-Block
Spaľovacie pece Labotherm LV Termostaty, pri ktorých je možné namiesto kovových blokov použiť špeciálne suché médium. To je vyrobené z aluminových, keramikou   viac...
Kúpeľ Techne NO ICE chladený
Chladený kúpeľ Techne NO ICE Mobilný chladený kúpeľ NO ICE so suchým chladiacim médiom, ideálny pre uchovávanie vzoriek pri teplotách 0 až +40°C v skúmavkách rôznej veľkosti a tvaru. V porovnaní s temperovanými kúpeľmi s kvapalným médiom je v   viac...