Umývacie automaty Miele

Nové požiadavky pri príprave laboratórneho skla kladú dôraz na dôkladné umývanie, ktoré je dôležitým predpokladom pre analyticky spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky. Preto je dôležité, aby umývanie a dezinfekcia prebiehali podľa validovaných metód a údaje o technológii a priebehu programu boli dokumentované. Ponúkané umývacie a dezinfekčné automaty spĺňajú tieto požiadavky. Zo širokého sortimentu umývacích a dezinfekčných automatov uvádzame len niekoľko základných modelov. Pri vypracovaní cenovej ponuky prihliadame, vzhľadom na rozdielne laboratórne podmienky, na Vaše individuálne potreby. Z toho dôvodu je potrebné uvedenú cenovú ponuku brať ako orientačnú. K uvedeným cenám bude nutné pripočítať ceny za vybrané košové vybavenie, ale doprava ku konečnému zákazníkovi na území SR, inštalácia, pripojenie na prívody a odpady (pripravené kupujúcim podľa inštalačných plánov firmy Miele),uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy, pokiaľ tieto prebehnú v deň inštalácie prístroja, sú už v cene dodávky započítané.
Umývací a dezinfekčný automat Miele G 7883
Umývací a dezinfekčný automat Miele G 7883 - voľne stojaci / podstavný prístroj- konštrukčná šírka len 60 cm, rozmery v 850 (820), š 600, hl 600 mm- elektronická riadiaca jednotka MULTITRONIC NOVO PLUS- 10 štandardných umývacích a dezinfekčných   viac...
Umývací a dezinfekčný automat Miele G 7883 CD so sušením
Umývací a dezinfekčný automat Miele G 7883 CD so sušením - voľne stojaci / podstavný prístroj- konštrukčná šírka 90 cm v 820 (850), š 900, hl 700 mm- elektronická riadiaca jednotka MULTITRONIC NOVO PLUS- 10 štandardných umývacích a dezinfekčných programov viac...
Umývací a dezinfekčný automat Miele G 7896
Umývací a dezinfekčný automat Miele G 7896 - voľne stojaci / podstavný prístroj- konštrukčná šírka len 60 cm, rozmery v. 850 (820), š 600, hl 600 mm- elektronická riadiaca jednotka MULTITRONIC NOVO PLUS- integrovaný teplovzdušný sušiaci   viac...