Brand

Dávkovače BRAND Dispensette III
Odmerný valec majú z borosilikátového skla, ďalšie komponenty, ktoré prichádzajú do styku s dávkovanou kvapalinou
sú z keramiky, fluorovaných polymérov a s pružinami ventilov z platiny. Preto sú vhodné aj pre agresívne látky, ako kyselina sírová, fosforečná, sodný a draselný hydroxid a väčšina roztokov solí. Pre vysoko koncentrovanú kyselinu chlorovodíkovú alebo dymovú kyselinu dusičnú výrobca doporučuje dávkovače radu Organic. Všeobecne sa dajú použiť pre kvapaliny do tlaku pár max. 500 mbar, viskozity max. 500 mm2/s, teploty max. 40°C. Dodávajú sa v troch vyhotoveniach: Fix - s pevne nastaveným objemom, Analog - so stupnicou nastavenia objemu na boku, Easy Calibration - s presnejším a hlavne reprodukovateľnejším číslicovým nastavovaním objemu. Ďalej sa delia podľa toho, či sú osadené odvzdušňovacím ventilom Safety Prime. Pre rýchle, opakované plnenie napr. skúmaviek možno štandardný vývod nahradiť pružným vývodom s tenkou špirálovou cca 800 mm dlhou hadičkou PTFE (nehodí sa pre peroxidy a kyselinu fluorovodíkovú). Fľaše sa objednávajú zvlášť.
BRAND Seripettor
BRAND Seripettor Dávkovač BRAND seripettor®Celoplastové vyhotovenie s nižšou presnosťou dávkovania ako pri dávkovačoch so sklenenými a keramickými dielmi, ale za výhodnejšiu cenu. Pohodlné dávkovanie, s pružinou zdvíhajúcou piest   viac...
BRAND Dispensette III Fix
BRAND Dispensette III Fix Dávkovače Brand Dispensette® III Fix Dávkovače Fix majú pevne nastavený objem už z výroby. Užívateľ ich môže použiť iba pre dávkovanie nastaveného nominálneho objemu a ani servisným zásahom sa tento objem   viac...
BRAND Dispensette III analog-adjustable
BRAND Dispensette III analog-adjustable Dávkovače BRAND Dispensette® III analog-adjustableDispensette® analog-adjustable majú odmerný valec z brúseného borosilikátového skla. Ďalšie komponenty, ktoré prichádzajú do styku s  dávkovanými kvapalinami sú   viac...
BRAND Dispensette III Easy calibration
BRAND Dispensette III Easy calibration Dávkovače BRAND Dispensette® III digital Easy calibrationTento dávkovač je vyrobený z rovnakých materiálov ako analog-adjustable. Majú odmerný valec z brúseného borosilikátového skla. Ďalšie komponenty, ktoré   viac...
BRAND Dispensette Organic
BRAND Dispensette Organic Dávkovače BRAND Dispensette® III Organic Po konštrukčnej stránke sú zhodné s vyhotovením Dispensette III, ale diely, ktoré prichádzajú do styku s dávkovanou kvapalinou sú z materiálov odolných koncentrovanej   viac...
BRAND Dispensette HF
BRAND Dispensette HF Dávkovač v tomto vyhotovení neobsahuje žiadny sklenený diel a je určený špeciálne pre prácu s kyselinou fluorovodíkovou a roztokmi jej solí. Dodáva sa vo vyhotovení s ventilom alebo bez ventilu Safety Prime. viac...
BRAND Dispensette TA
BRAND Dispensette TA Dávkovače BRAND Dispensette TADávkovač Dispensette TA je určený špeciálne pre vysoko čisté médiá pri stopovej analýze. Je možné použiť na dávkovanie vysoko čistých kyselín, zásad, H2O2, kyseliny   viac...
QuickSip BT-Aspirátor BRAND
QuickSip BT-Aspirátor BRAND QuickSip BT-Aspirátor BRANDPrístroj na odsávanie zvyšku kvapalín, napr. z mikrotitračných doštičiek, médií s kultúrami rôznych misiek, zbytkov po odstreďovaní a pod., ktoré sa zhromažďujú v zásobnej fľaši a ich   viac...