Zariadenia Watek

DIWA
DIWA Prístroje radu DIWA sú veľmi kompaktné prístroje s jednoduchou obsluhou. Sú určené pre prípravu veľmi čistej vody z pitnej vody. Čistiaci proces vždy začína odstránením mechanických častíc na filtri   viac...
DEMIWA
DEMIWA Na prípravu čistej demineralizovanej vody s kvalitou rovnakou alebo lepšou ako z destilačného prístroja je možné použiť zariadenie radu DEMIWA. Stavebnicovo združuje kolónu filtračnú, adsorpčnú s   viac...
IWA
IWA IWA je zariadenie, ktorého základy vychádzajú z osvedčeného radu DEMIWA. Jednoduchosť obsluhy však ide ďalej vďaka systému výmenných kaziet a ovládaniu funkcií cez membránovú   viac...