Manometrické stanovanie BSK

WTW OxiTop / OxiTop Control
WTW OxiTop / OxiTop Control Prístroje OxiTop sa používajú na manometrické stanovenie biologickej spotreby kyslíka podľa normy DIN 38409. Kompletný systém sa skladá z  tlakomerných zátok a z podnosu so vstavanými magnetickými   viac...