StoreLab

Sú vyrobené z plechu opatreného vypaľovaným práškovým náterom vo farbe svetlosivej RAL 7035. Vyhotovenie je dvojplášťové, priestor medzi vonkajším plášťom a vyložením vnútrajška komory je vyplnený izolačným materiálom. Časť výplne je tvorená materiálom, ktorý pri cca 200°C zväčší svoj objem (napení) a tým veľmi tesne uzavrie špáry dverí. Dvere sú tiež masívne, s uzatváracou automatikou. Tá ponecháva dokorán otvorené dvere v pokoji, ale čiastočne otvorené dvere sama uzavrie. Uzatváracia automatika je ďalej vybavená tavnou poistkou, ktorá pri zvýšení okolitej teploty na 47°C dvere uzavrie, i keď sú otvorené dokorán. Skrine sú odvetrávané. Majú zavedené dva kanáliky - jeden pre prívod vzduchu, druhý ako odťah pár z komory skrine. Tým je zabezpečené, že v skrini nebude dochádzať k hromadeniu pár horľavých látok. Obidva kanáliky sú vybavené bezpečnostnou klapkou, ktorá v prípade požiaru prieduchy uzavrie. Konštrukcia skríň zaručuje, že pri požiari v laboratóriu sa teplota vnútri skrine po dobu 90 minút nezvýši nad 200°C. To samozrejme poskytuje čas potrebný pre požiarny zásah. Uvedené vlastnosti skrine zodpovedajú norme DIN 12925, diel 1 o skladovaní horľavých látok. Tieto údaje, prevzaté z technických listov výrobcu, neboli overené českou skúšobňou. Skrine sa dodávajú v dvoch výškových vyhotoveniach 1920 mm a 1300 mm a v troch šírkach 1200 mm, 900 mm a 600 mm. Vo všetkých prípadoch majú vzduchové kanáliky príruby s priemerom 75 mm, umiestnené na strešnej doske skrine. Ventilátor nie je v cene skríň. Musí sa voliť s ohľadom na dĺžku a profil odťahového potrubia a prípadne na predpokladané koncentrácie odsávaných pár horľavých látok. V tomto zmysle je vždy istejšie voliť ventilátor vo vyhotovení Ex. Výkon ventilátora by mal byť taký, aby sa objem komory skrine minimálne 10x za hodinu vymenil. Skrine sa objednávajú bez vnútorného vybavenia, ktoré si každý zákazník môže upresniť podľa svojich potrieb. Ide hlavne o kovové police, ktoré je možné vnútri skrine pripevňovať v rozmedzí 64 mm, a ďalej o záchytné vane, ktoré sa umiestňujú na dno skrine. Pri zvažovaní nákladov na zaobstaranie je potrebné myslieť na to, že doprava pri skriniach, z ktorých zvlášť veľké modely sú objemné a ťažké, bude účtovaná v závislosti na druhu skrine (druhu použitého dopravného prostriedku) a vzdialenosti k zákazníkovi. Ďalšie náklady sú potrebné na zaobstaranie ventilátora s odsávacím potrubím, kde svoju úlohu bude hrať i umiestnenie skrine v danej miestnosti.
Skriňa na horľaviny
Skriňa na horľaviny Pri skriniach šírky 600 mm sú k dispozícii naviac police s vysúvacím mechanizmom. Tie sú veľmi praktické, pretože umožňujú bezproblémový prístup ku každej uloženej fľaši. Pevné police môžu byť zaťažené až do 75 kg,   viac...