Binder

Laboratórne sušiarne, inkubátory nechladené i chladené, vákuové sušiarne, testovacie komory a ďalšie prístroje značky Binder majú pre svoju kvalitu výbornú povesť. Je tomu tak pre patentovaný systém vyhrievania ATP-Line (systém predhrievanej komory zabezpečuje rovnomerné rozloženie teplôt vnútri komory. Ohrevné elementy nie sú v priamom styku s vnútorným plášťom komory, ale prdohrievajú vzduch, ktorý štrbinami po bokoch rovnomerne prestupuje do komory.) a ďalej pre dobré regulátory teploty. Rozloženie teploty v komore (priestorová teplotná odchýlka) sa testuje tak. že sa v 27 bodoch porovnáva nameraná teplota s teplotou požadovanou. V tabuľkách uvedených k jednotlivým modelovým radám je potom napr. údaj, že priestorová odchýlka pri 150°C nebude väčšia než 153.2°C ani menšia ako 146.8°C, ale súčasne priemer všetkých odchýlok (časová odchýlka) nebude väčší ako ±0.3°C, čo vo výsledku znamená veľmi presnú reguláciu teploty v komore. Všeobecne platí, že kvôli správnej funkcii by prístroje mali mať na stranách a vzadu odstup najmenej 10 cm od nábytku či stien.

Sušiarne ED
Sušiarne ED Sušiarne Binder EDZákladné modely sušiarní bez nútenej cirkulácie vzduchu v komore. Mikroprocesorový regulátor umožňuje temperovanie od + 5°C nad teplotou okolia do + 300°C, má tiež integrovaný   viac...
Sušiareň E28 ekonomická
Sušiareň E28 ekonomická Ekonomická sušiareň Binder E28Typ malej sušiarne s prirodzeným prúdením vzduchu v komore. Teplota sa nastavuje v rozpätí od 60 do 230°C otočným spínačom analógového regulátora, údaj o skutočnej teplote vo   viac...
Sušiarne FD
Sušiarne FD Sušiarne Binder FDZákladné modely sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore. Mikroprocesorový regulátor umožňuje temperovanie od +5°C nad teplotou okolia do +300°C s definovanou   viac...
Sušiarne FED
Sušiarne FED Sušiarne Binder FEDKomfortné modely sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore. Mikroprocesorový regulátor umožňuje temperovanie od +5°C nad teplotou okolia do +300°C s definovanou   viac...
Sušiarne FP
Sušiarne FP Sušiarne Binder FPRad sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore, vybavených programovateľným regulátorom. Rozsah temperovania je +5°C nad teplotu okolia do +300°C. Nastavovať je možné   viac...
Testovacie komory M
Testovacie komory M Testovacie komory Binder MSú to prístroje pre testovanie dielov z plastov, stavebných dielov, strojných dielov pri rôznych teplotách. Vyznačujú sa preto malými priestorovými a časovými   viac...
Testovacie komory MK a MKT
Testovacie komory MK a MKT Testovacie komory Binder MK a MKTRovnako ako komory série M sú určené pre testovanie dielov z plastov, stavebných dielov, strojných dielov pri rôznych teplotách a to od -40°C do +180°C pri   viac...
Testovacie komory MKF
Testovacie komory MKF Testovacie komory Binder MKF (verzia E3, E3.1)Ide o rad presných komôr, určených pre testy elektronických dielov, dielov pre automobilový priemysel, korózne testy, starnutie dielov z plastov a   viac...
Bezpečnostné sušiarne FDL a MDL
Bezpečnostné sušiarne FDL a MDL Bezpečnostné sušiarne Binder FDL 115 a MDL 115Po stránke regulácie teploty ide opäť o plne vybavené modely s multifunkčným regulátorom, ktorý pri modeli FDL 115 umožňuje temperovanie s   viac...
Vákuové sušiarne VD a VDL
Vákuové sušiarne VD a VDL Vákuové sušiarne Binder VD a VDLPatentovaná ATP-Line konštrukcia zásuvných roštov komory garantuje rýchly prenos tepla z  vyhrievaných stien komory cez rošty na vzorky a  homogénne rozloženie   viac...
Mikrobiologický inkubátor B28 ekonomický
Mikrobiologický inkubátor B28 ekonomický Mikrobiologický inkubátor Binder B28Ekonomický model malého inkubátora s najnutnejšou výbavou, s prirodzeným prúdením vzduchu v  komore. Vnútorné dvere sú sklenené. Teplota sa nastavuje v   viac...
Mikrobiologické inkubátory BD a BF
Mikrobiologické inkubátory BD a BF Mikrobiologické inkubátory Binder BD a BFUniverzálne modely inkubátorov, typ BD bez nútenej cirkulácie, typ BF je ventilovaný s možnosťou nastavenia výkonu ventilátora. V ich konštrukcii je   viac...
Mikrobiologické inkubátory KB chladené
Mikrobiologické inkubátory KB chladené Mikrobiologické inkubátory chladené Binder KB (verzia E3.1, E5.1)Konštrukcia komory ATP-Line je tu kombinovaná s výkonným chladením - patentovaným systémom DCT, ktorý zaisťuje rýchle   viac...
Klimatizačné komory KBW
Klimatizačné komory KBW Klimatizačné komory Binder KBW (verzia E5.1)Do série chladených inkubátorov patria aj odvodené modely KBW, ktorých konštrukcia aj vybavenie elektronikou je prakticky zhodné s prístrojmi radu   viac...
Klimatizačné komory KBWF
Klimatizačné komory KBWF Klimatizačné komory Binder KBWF (verzia E5.2)Podobne ako komory KBW sú určené pre najrôznejšie biologické testy a kultivácie. Naviac sú vybavené nastavením vlhkosti v rozsahu od 10 do 80%.   viac...
Klimatizačné komory KBF
Klimatizačné komory KBF Klimatizačné komory Binder KBF (verzia E5.2)Presná klimatizačná komora s reguláciou teploty v rozsahu od 0 do 70°C a s reguláciou vlhkosti od 10 do 80%. Multifunkčný MSC regulátor umožňuje   viac...
CO2 inkubátory
CO2 inkubátory CO2-Inkubátory Binder CB a CModely CB sú určené pre najvyššie nároky pri kultiváciách. Systém predhrievanej komory ATP-Line a spoľahlivé senzory pre meranie obsahu CO2 zaisťujú najvyššie   viac...
Testovacie komory KMF
Testovacie komory KMF Testovacie komory Binder KMF (verzia E5.2)Prístroj pre stabilitné testy materiálov a výrobkov pri dlhodobo presne udržiavaných teplotných a vlhkostných podmienkach. Využitie nájde napríklad pri   viac...