BMT

Prístroje všetkých modelových radov teplovzdušných sušiarní vychádzajú z jednotnej konštrukcie skríň, resp. komôr prístrojov a líšia sa samozrejme vyhotovením regulácie teploty príp. ďalšími prvkami.

Sušiarne ECOCELL
Sušiarne ECOCELL Rad úsporných sušiarní   viac...
Sušiarne DUROCELL
Sušiarne DUROCELL Špeciálny rad su viac...
Sušiarne VENTICELL
Sušiarne VENTICELL Úsporné sušia viac...
Inkubátory INCUCELL
Inkubátory INCUCELL Inkubátory vhodné na bezpečné spracovanie mikrobiologických kultúr, vhodné aj pre farmáciu, kozmetiku, testovanie vo veterinárnej   viac...
Inkubátory FRIOCELL s chladením
Inkubátory FRIOCELL s chladením Chladené inkubátory použiteľné v oblasti biotechnológií, botaniky, zoológie, potravinárstva, kozmetiky, chémie a pod. pre časovo a   viac...
Klimatizačné komory CLIMACELL
Inkubátory CLIMACELL Klimatizačné komory radu CLIMACELL® poskytujú všetky podmienky na presnú a reprodukovateľnú simuláciu rôznorodých klimatických podmienok,   viac...
Vákuové sušiarne VACUCELL
Vákuové sušiarne VACUCELL Pre sušenie vo vákuu s možnosťou vytesnenia vzduchu inertným plynom, vhodné pre teplotne labilné a na oxidáciu citlivé substancie (praky,   viac...