Výtokové poháriky

Výtokové poháriky TA
Výtokové poháriky TA Výtokové (Fordove) poháriky sa používajú na porovnávacie meranie viskozity vzoriek. Výsledkom stanovenia nie je hodnota viskozity, ale nameraný čas, ktorý sa porovnáva s výtokovým časom kvapaliny so štandardnými   viac...