Termoreaktor pre CHSK

Zariadenie je určené pre viacnásobné stanovenie CHSK podľa ISO, t.j. pre rozklad vzoriek za stanovených a celkom podobných podmienok. Je koncipované ako stavebnica z teplotného bloku, chladiacej vane, sady skla a teplotného a časového regulátora.
Teplotný a časový regulátor TRS 200
Teplotný a časový regulátor TRS 200 Platinové teplotné čidlo Pt 100, teplotný rozsah 20...400°C, časový rozsah 1 ... 999 min, digitálne zobrazenie, nastavenie reálnej a skutočnej teploty, programovanie až 10 teplotných kriviek a ďalšie funkcie. viac...
Chemická spotreba kyslíka
Chemická spotreba kyslíka Aparatúra pre stanovenie CHSK dichrómanom podľa normy STN ISO 6060 sa už stala štandardným zariadením v laboratóriách pre analýzu vôd, pretože umožňuje vykonávať rozklad viacerých vzoriek súčasne za definovaných a   viac...
Ostatné príslušenstvo pre termoreaktor
Ostatné príslušenstvo pre termoreaktor Nosič E Umožňuje spoločné vloženie a vytiahnutie 6 alebo 12 nádobiek RG2. Držiak TS12CSB Umožňuje pohodlné prenášanie nosiča s nádobkami. Stojan na chladič LS Stojan z PVC slúži na uloženie a odkvapkávanie   viac...