Bodotávky

Stuart SMP 11
Stuart SMP 11 Jednoduchý prístroj určený najmä pre účely výučby. Temperuje sa blok, na ktorom spočívajú kryštály vzorky v kapiláre. Užívateľ len jedným otočným spínačom zapína ohrev bloku a súčasne nastavuje rýchlosť nárastu   viac...
Stuart SMP 10 a SMP 20
Stuart SMP 10 a SMP 20 Kapilárny bodotávok  SMP 10  s digitálnym riadením teploty v dvoch stupňoch. Rýchlym nárastom teploty prístroj nastaví teplotu bloku na počiatočnú meraciu teplotu, z ktorej potom obsluha ručne odštartuje pomalé   viac...
Stuart SMP 30
Stuart SMP 30 SMP30 je programovateľný prístroj s pamäťou na 8 meraní každej vzorky, možnosťou riadenia nárastu teploty o 0,5 až 10°C za minútu, teplota sa nastavuje po 0,1°C, maximálna nastaviteľná teplota je 400°C. Prehľadný LCD   viac...
Stuart SMP 40
Stuart SMP 40 SMP40  je plne automatický prístroj, ktorý na základe snímania vzorky digitálnou kamerou, dokáže vyhodnotiť bod topenia a údaje zaznamenať a archivovať. Má možnosť pripojenia k PC, internú pamäť až na 200 meraní; na   viac...
Bodotávok Kofler
Bodotávok Kofler Umožňuje veľmi jednoduché a pritom presné stanovenie bodu topenia. Testovaná látka sa tu vkladá priamo na vyhrievaný kovový povrch, ohrev je riadený reostatom. Teplota sa odčíta na stupnici, jej rozmedzie je +50 až   viac...
Príslušenstvo k bodotávkom
Príslušenstvo k bodotávkom Olej pre meranie bodu topeniaDo bodotávku je možné použiť – s prihliadnutím na meraný bod topenia a s dodržaním bezpečnostných a hygienických predpisov – prakticky akýkoľvek priehľadný olej,   viac...