Multimetre

Kombinované meracie prístroje tvoria zvláštnu skupinu výrobkov. Ide o malé kompaktné laboratóriá, ktoré ponúkajú v rôznych kombináciách súčasne funkcie pre meranie pH, mV, rozpusteného kyslíka, vodivosti a teploty.