Ultrazvukové homogenizátory

Ultrazvukové homogenizátory Sonopuls sú výkonné stolné prístroje na homogenizáciu, prípravu emulzií a suspenzií, rozrušovanie aglomerátov, depolymerizáciu vysokomolekulárnych reťazcov, odplynenie roztokov, urýchlenie a zvýšenie výťažku reakcií a ďalšie špeciálne využitie, ako je napr. príprava vzoriek pre HPLC alebo hmotnostný spektrograf, zvýšenie katalytického účinku práškových kovov. V oblasti biológie a medicíny sa tieto prístroje používajú na rozbitie bunkových štruktúr, pre výrazné urýchlenie mnohých laboratórnych postupov, napr. pri výskume liečiv.
Skladajú sa z riadiacej jednotky, ktorá je oddelená, z ultrazvukového generátora s prevodníkom (hlavicou) a sondy, ktorá sa ponorí do spracovávanej vzorky. Prístroje sa dodávajú ako základné funkčné komplety, ku ktorým je prípadne možné objednávať ďalšie sondy či iné doplnky.
SONOPULS HD 2xxx
SONOPULS HD 2xxx Skladá sa z riadiacej jednotky, ktorá je oddelená, z ultrazvukového generátora s prevodníkom (hlavicou) a sondy, ktorá sa ponorí do spracovávanej vzorky. Prístroje sa dodávajú ako základné funkčné   viac...
SONOPULS mini 20
SONOPULS mini 20 Sonopuls mini20Malý ultrazvukový homogenizátor pre vzorky od 0,1 do 25 ml. Výkon 20 W postačuje na homogenizáciu bez nebezpečenstva ohrevu, spenenia alebo vystreknutia vzorky.   viac...
SONOPULS HD 3xxx
SONOPULS HD 3xxx Skladá sa z riadiacej jednotky, ktorá je oddelená, z ultrazvukového generátora s prevodníkom (hlavicou) a sondy, ktorá sa ponorí do spracovávanej vzorky. Prístroje sa dodávajú ako základné funkčné komplety, ku ktorým je   viac...
Sondy Sonotrode
Sondy Sonotrode Sondy sú titánové nástavce, príp. môžu byť aj sklenené, prenášajúce kmity ultrazvuku do vzorky. Sú termostabilné, autoklávovateľné a vysokoodolné voči agresívnym látkam. Ich veľkosť sa volí podľa   viac...
Nádobky pre prácu s ultrazvukom
Nádobky pre prácu s ultrazvukom Pri prenose vysokého množstva energie ultrazvuku do pomerne malého objemu vzorky dochádza k zahrievaniu vzorky. Preto výrobca ponúka niekoľko druhov reakčných nádobiek, ktoré sa líšia veľkosťou a   viac...