Minitrepačky

IKA lab dancer
IKA lab dancer Je malá, z PP, nízkou hmotnosťou a výkonom určená na trepanie jednotlivých skúmaviek alebo iných malých nádobiek s objemom do cca 50 ml v ruke. Frekvencia je pevne nastavená, trepanie sa spúšťa pomocou štartovacej   viac...
IKA Vortex 3
IKA Vortex 3 Univerzálna trepačka určená na trepanie jednotlivých skúmaviek alebo mikroskúmaviek Eppendorf, ale tiež na mikrotitračnú doštičku alebo na Erlenmeyerovu banku. Pre každú z uvedených možností je k dispozícii príslušný   viac...
Heidolph Reax Top a Control
Heidolph Reax Top a Control Univerzálna malá trepačka určená na pretrepávanie jednotlivých skúmaviek. Chod môže byť buď trvalý, alebo sa spúšťa pomocou štartovacej automatiky - obsluha len oprie skúmavku o mostík a tým spustí trepanie. Reax   viac...
Heidolph Multi Reax
Heidolph Multi Reax Prístrojom pre trepanie malých objemov je trepačka Multi Reax. Trepačka Multi Reax má celkom nový moderný design, spôsob nastavovania frekvencie kmitov zaručujúci reprodukovateľnosť práce a predovšetkým originálne   viac...
IKA MS 3 basic / digital
IKA MS 3 basic / digital Kompaktná malá trepačka typu Vortex pre trepanie skúmaviek, mikroskúmaviek a titračných doštičiek. Chod môže byť buď trvalý, alebo sa spúšťa pomocou štartovacej automatiky – užívateľ len oprie skúmavku o mostík a tým   viac...
Eppendorf Mix Mate
Eppendorf Mix Mate Kompaktný, všestranný a tichý prístroj slúžiaci pre 2D miešanie mikroskúmaviek, mikrotitračných doštičiek, PCR a MTP plátov. Funkciou navyše je dotykové štartovanie trepania typu vortex. Hlavnou výhodou je možnosť   viac...