Peristaltické čerpadlá

Ponuka peristaltických čerpadiel Heidolph pozostáva zo šiestich typov pohonov, ktoré sa líšia spôsobom ovládania, systémom regulácie a nastavenia otáčok. K nim je k dispozícii sada úplne kompatibilných jednokanálových i viackanálových peristaltických hláv, ktoré v kombinácii s uvedenými pohonmi a voľbou vhodného priemeru hadičiek umožňujú voliť prietok v rozmedzí od 0.01 do cca 5000 ml za minútu. Hlavy čerpadiel a hadice sa objednávajú zvlášť.
Heidolph PD 5001/5006
Heidolph PD 5001/5006 Ponuka peristaltických čerpadiel Heidolph pozostáva zo šiestich typov pohonov, ktoré sa líšia spôsobom ovládania, systémom regulácie a nastavenia otáčok. K nim je k dispozícii sada úplne   viac...
Heidolph PD 5101/5106
Heidolph PD 5101/5106 Ponuka peristaltických čerpadiel Heidolph pozostáva zo šiestich typov pohonov, ktoré sa líšia spôsobom ovládania, systémom regulácie a nastavenia otáčok. K nim je k   viac...
Heidolph PD 5201/5206
Heidolph PD 5201/5206 Ponuka peristaltických čerpadiel Heidolph pozostáva zo šiestich typov pohonov, ktoré sa líšia spôsobom ovládania, systémom regulácie a nastavenia otáčok. K nim je k dispozícii sada úplne    viac...
Jednokanálové hlavy
Jednokanálové hlavy Vyrábajú sa v niekoľkých modifikáciách - podľa toho, pre akú hrúbku steny hadičky sú určené. Kombináciou pohonu, druhu hlavy a vnútorného priemeru hadičky sa dosahujú rôzne intervaly dávkovania.   viac...
Viackanálové hlavy
Viackanálové hlavy Sú konštruované len pre modely PD5001 a PD5201. Pri nákupe sa objednáva pohon čerpadla, adaptér k viackanálovým hlavám, ďalej hlava C4, C8 alebo C12 a do nej potom odpovedajúce množstvo kaziet s   viac...
Hadice pre peristaltické čerpadlá
Hadice pre peristaltické čerpadlá Pre použitie v peristaltických čerpadlách je potrebné zvoliť hadičky, ktoré sú mäkké a ohybné, pritom ale dostatočne chemicky i mechanicky odolné. Pre nie príliš intenzívne nasadenie je možné použiť   viac...
Čerpadlá PCD
Čerpadlá PCD Kompaktné, jednoduché, určené pre čerpanie alebo presné dávkovanie kvapalín. Nastavenie otáčok krokových motorov je dostatočne presné (1-999). Presnosť nastavenia výkonu čerpadla je do 5 %,   viac...
Čerpadlo pre dávkovanie agaru
Čerpadlo pre dávkovanie agaru Dávkovač PCD 48 D má možnosť využitia hadičiek s dvomi priemermi, a teda dávkovanie v dvoch rozsahoch. S hadičkou ID6 je možné pracovať v rozsahu 3 - 99.9 ml a výkone až 500 ml/hodinu a s hadičkou   viac...
Jednokanálové zostavy
Jednokanálové zostavy Ide o sady pozostávajúce z pohonu a hlavy, ktoré výrobca ponúka za nižšiu cenu, ako je súčet cien jednotlivých dielov. V každej sade je navyše jeden meter silikónovej a jeden meterTygon hadičky. viac...
Viackanálové zostavy
Viackanálové zostavy Výrobca ponúka možnosť zakúpiť zostavu pohonu s adaptérom, k dispozícii je i jedna sada pozostávajúca z pohonu PD 5201, adaptéra k viackanálovým hlavám, hlavy C4 a štyroch malých kaziet. Sada je   viac...
Čerpadlá Behrotest
Čerpadlá Behrotest Kompaktné peristaltické čerpadlo s plynulo regulovateľným prietokom, s rotorom s dvomi tlačnými a štyri vodiacimi rolničkami. Hadička sa dá ľahko nasadiť i vybrať bez nutnosti použitia nástrojov   viac...
Dávkovacie čerpadlá PCD
Dávkovacie čerpadlá PCD Kompaktné, jednoduché, určené pre čerpanie alebo presné dávkovanie kvapalín. Nastavenie otáčok krokových motorov je dostatočne presné (1-999). Presnosť nastavenia výkonu čerpadla je do 5 %,   viac...