SVOBODA

Pece sú v robustnom vyhotovení, s nerezovým plášťom, dverami a čelnou stenou - s veľmi dobrou odolnosťou voči korózii. Sú v nich použité kvalitné ohrevné elementy Kanthal A1, teplota je snímaná termočlánkom typu N (Omega, USA). Vnútorná mufľa s tenkou stenou opatrenou antidifúznou vrstvou zaručuje dobrý prestup tepla, rovnomerné rozloženie teploty, ochranu ohrevného elementu pre nepriaznivými vplyvmi, spôsobenými vylučovaním pecných plynov zo spracovávaného materiálu. Pece sa dodávajú s regulátormi teploty v dvojakom vyhotovení:

Manuálny analógový PD-regulátor s jednoduchým nastavením žiadaných hodnôt má presnosť merania 0.5% rozsahu. Má digitálny ukazovateľ teploty v komore pece a alarmsystém pri prekročení požadovanej teploty. Táto regulácia umožňuje len dosiahnutie požadovanej teploty v peci, rýchlosť dosiahnutia tejto teploty je možné do istej miery tiež ovplyvniť pomocou ovládača výkonu v rozsahu 10 - 100% celkového výkonu pece.

Programovateľný PID-regulátor Mikrotherm 825 má možnosť uloženia max. 10 programov. Každý program má 10 krokov, kde je možné nastaviť požadovanú teplotu za zvolený čas a zároveň nastaviť čas výdrže na žiadanej teplote. Regulátor má hodiny reálneho času, takže je možné programovať zapnutie a vypnutie pece v rozmedzí - mesiac, deň, hodina, minúta. Súčasťou programu je funkcia HISTORY pre spätnú kontrolu dosiahnutých teplôt v priebehu temperácie.

Vlastnosti regulátorov Svoboda
Vlastnosti regulátorov Svoboda Laboratórne pece SVOBODAPece sú v robustnom vyhotovení, s nerezovým plášťom, dverami a čelnou stenou - s veľmi dobrou odolnosťou voči korózii. Sú v nich použité kvalitné ohrevné elementy   viac...
Tégliková pec 001 KP
Tégliková pec 001 KP Tégliková pec 001 KPJe určená pre tavenie kovov alebo skla v tégliku pri teplotách do 1200°C. Pec je vybavená korundovou vložkou oddeľujúcou ohrevnú mufľu od grafitového téglika, čím sa   viac...
Mufľové pece LP
Mufľové pece LP Mufľové pece LPSú určené nielen do laboratórií, ale sú veľmi vhodné pre dentálne, šperkárske a ďalšie práce. Použitie je do teploty max. 1100°C. Pri optimálnom nastavení výkonu môžeme regulovať   viac...