Vákuové stanice

Vákuové jednotky KNF Laboxact
Vákuové jednotky KNF Laboxact Základom tejto jednotky je membránová výveva vo vyhotovení pre agresívne látky. Tá je upevnená do stojana uľahčujúceho prenášanie zostavy, na ktorom je súčasne inštalovaný odlučovač a kondenzačná   viac...
Vákuové jednotky KNF Labobase
Vákuové jednotky KNF Labobase Ide opäť o membránovú vývevu vo vyhotovení pre agresívne látky, upevnenú do stojana s odlučovačom a kondenzátorom emisií s prepojením. Systém je vybavený regulačnou jednotkou pozostávajúcou z   viac...
Vákuová pumpa Vacuubrand
Vákuová pumpa Vacuubrand - Rozmer 241x345x326 mm- Dvojstupňová chemicky odolná membránová pumpa viac...
Vákuové stanice Vacuubrand PC
Vákuové stanice Vacuubrand PC Sú to zdroje vákua vybavené odlučovačom a kondenzátorom emisií. Vákuum je možné obmedzene regulovať. Základom stanice PC 101 NT je chemicky odolná čerpacia jednotka MZ 2C   viac...
Automatické vákuové stanice Vacuubrand PC 500
Automatické vákuové stanice Vacuubrand PC 500 Ide o jednu z kompaktných zostáv, určených ako samostatný, celkom automatický, chemicky odolný zdroj presného (regulovaného) vákua, odlučujúci prakticky všetky pary a nečistoty prichádzajúce z evakuovaného priestoru,   viac...
Automatické vákuové stanice Vacuubrand PC 600
Automatické vákuové stanice Vacuubrand PC 600 Obdobné kompaktné zostavy ako PC 510 NT a PC 520 NT, určené ako samostatný, celkom automatický, chemicky odolný zdroj presného (regulovaného) vákua s vynikajúcou účinnosťou odlučovania pár a   viac...
Automatické vákuové stanice Vacuubrand PC VARIO
Automatické vákuové stanice Vacuubrand PC VARIO Výrobca ponúka niekoľko druhov staníc s vývevami, vyhotovených z chemicky odolných materiálov, s radením komôr do dvoch-, troch- i štvorstupňových zostáv. Zatiaľ čo konštrukcia vlastných komôr,   viac...
Vákuové systémy KNF
Vákuové systémy KNF Modulárne chemický odolné vákuové systémy KNF Bezúdržbové a tiché systémy zostavené z membránovej vývevy podľa požiadavku na výkon, kondenzátora, odlučovača a regulátora vákua. Základný systém   viac...
Vákuová jednotka Vacuubrand PC 3001 Basic
Vákuová jednotka Vacuubrand PC 3001 Basic Malá vákuová jednotka vybavená vývevou so zvýšenou chemickou odolnosťou a manuálnou reguláciou vákua. Nie je vybavená meračom vákua, je však možné ju upgradovať na kompletný systém PC 3001 VARIO. V základnom vyhotovení   viac...