LAC

Ide o výber z rozsiahleho sortimentu známeho českého výrobcu. K dispozícii sú klasické malé mufľové pece s nepriamym ohrevom komory, malé i veľké pece s priamym ohrevom komory, ale i špeciálne vysokoteplotné pece, alebo pece s inertnou atmosférou, či pece vákuové. Vybavujú sa PID-regulátormi HT 40 A, Ceramic a Industry. Majú prehľadný svietiaci displej s indikáciou stavu výstupov, so zálohovaním pri výpadku napätia, s ľahkou obsluhou pomocou membránovej klávesnice. Pri regulátoroch je deklarovaná presnosť ±2°C, avšak presnosť regulácie teploty v určitom bode pece je daná nielen druhom použitého regulátora, ale tiež druhom, počtom a umiestnením teplotných čidiel v komore pece. Prakticky všetky druhy pecí je možné za príplatok dovybaviť prívodom ochrannej atmosféry alebo ventilátorom na odťah splodín.
Vlastnosti regulátorov LAC
Vlastnosti regulátorov LAC HT 40 A PID-regulátor pre jednoduché úlohy. Pracuje v režime „regulácie na konštantnú teplotu“, kedy rýchlosť nábehu na zvolenú teplotu je daná maximálnym príkonom pece a druhom a hmotnosťou   viac...
Vlastnosti regulátorov LAC
Vlastnosti regulátorov LAC Regulátor Ceramic a IndustryPID regulátor určený predovšetkým pre výpal keramiky. Má hodiny reálneho času, takže je možné voliť rýchlosť nárastu či poklesu teploty, dobu výdrže, automatické   viac...
Mufľové laboratórne pece LMV
Mufľové laboratórne pece LMV Mufľové laboratórne pece LMV pre teploty do 1200°CKeramická mufľa je uzavrená, kruhová, s prístupom zhora. Táto vertikálna pec je preto výhodná najmä tam, kde sa vypaľujú predmety, ktorých tvar   viac...
Mufľové ekonomické pece LE
Mufľové ekonomické pece LE Ekonomické mufľové pece LE do 1100°CPece pre základné použitie s riadeným nábehom i poklesom teploty. Plášť pece je nerezový, ohrevné špirály sú uložené v trubiciach z kremenného skla a sú tak   viac...
Mufľové laboratórne pece LMH
Mufľové laboratórne pece LMH Mufľové laboratórne pece LMH pre teploty do 1200°CPece s uzavretou keramickou mufľou sú určené pre najbežnejšie laboratórne aplikácie. Ohrevné špirály nie sú v priamom kontakte s atmosférou v   viac...
Mufľové laboratórne pece L
Mufľové laboratórne pece L Mufľové laboratórne pece L pre teploty do 1200°CMufľa je opäť keramická, avšak skladaná a teda nie úplne plynotesná. Napriek tomu dobre chráni špirály proti styku so vsádzkou alebo splodinami z   viac...
Laboratórne pece LH
Laboratórne pece LH Laboratórne pece LH pre teploty do 1340°CKomora pece je z odľahčených keramických tvaroviek a ohrevné špirály sú v priamom kontakte s atmosférou v peci. Tieto pece sú veľmi dobré pre všetky   viac...
Trubkové pece LT
Trubkové pece LT Trubkové pece LT pre teploty do 1300°CPec celonerezovej konštrukcie s použitím špičkových izolačných materiálov, ktoré znižujú spotrebu elektrickej energie a zlepšujú rýchlosť nábehu na   viac...
Laboratórne vysokoteplotné pece VP
Laboratórne vysokoteplotné pece VP Laboratórne vysokoteplotné pece VP do 1600°C/1700°CKomora je zo špičkových izolačných materiálov a priamo v nej sú umiestnené ohrevné prvky. Plášť modelov 2 a 4 l je nerezový, pri modeloch 10 a   viac...
Prekladové dosky a dištančné stĺpiky
Prekladové dosky a dištančné stĺpiky Pece sa bežne nevybavujú vnútornými policami. Pre lepšie využitie vnútorného priestoru komory sa do pece vkladajú stĺpiky a na ne keramické dosky. Dištančné stĺpiky sú vlastne keramické trubice s priemerom 40 mm.   viac...
Vysokoteplotné sušiarne PP
Vysokoteplotné sušiarne PP Pece vhodné pre sušenie, popúšťanie, žíhanie alebo umelé starnutie materiálov. Horizontálna cirkulácia vnútornej atmosféry pre lepšiu homogenitu teploty. Všetky pece, s výnimkou modelu PP 20, ktorý je dodávaný len v   viac...