Pipety

Pipeta delená
Pipeta delená Triedy presnosti B, A a K (ide o metrologicky overené pipety triedy A, pipeta je označená metrologickou značkou). viac...
Pipeta delená s bezpečnostnou bankou
Pipeta delená s bezpečnostnou bankou Trieda presnosti A, s bezpečnostnou bankou. viac...
Pipeta nedelená
Pipeta nedelená Trieda presnosti A a trieda K (ide o metrologicky overené pipety triedy A, pipeta je označená metrologickou značkou). viac...
Pasteurove pipety
Pasteurove pipety S dlhou špičkou - vnútorný priemer kapiláry cca 1 mm, vonkajší priemer trubičky cca 7 mm. viac...
Pipeta sklopná
Pipeta sklopná Kompletná, vrátane vyobrazenej Erlenmeyerovej banky. viac...