Pracovné stanice SMA

Jedná sa o univerzálny systém, ktorý je používaný napríklad pre analýzu fosforečnanov, dusíka, PCB a pesticídov v soliach a kaloch, ťažkých kovov, a extrakciu. Základ tvorí ohrevný blok pre 6 alebo 12 guľatých reagenčných nádobiek SR s priemerom 41,8 mm a objemom 250 ml. K ohrevnému bloku možno zakomponovať celý rad príslušenstva, čím sa vytvárajú rôzne zostavy podľa aplikácie. Ohrevný blok je dodávaný v dvoch modeloch SMA (do 200 °C) a SMA/HT (do 400 °C - pre Kjeldhalizáciu a fosforečnany). Samotný ohrevný blok SMA je riadený externým mikroprocesorovým regulátorom TRS 200, ktorý umožňuje teplotný rozsah od 20 do 400 °C a časové nastavenie od 1 do 999 minút. Na regulátore možno na displeji nájsť nastavenú a skutočnú teplotu, prípadne čas rozkladu. Dá sa nastaviť 10 programov zahrňujúcich hodnoty čas/teplota.
Pracovná zostava pre analýzu ťažkých kovov
Pracovná zostava pre analýzu ťažkých kovov Mineralizácia s lúčavkou kráľovskou Jedna sa o pracovnú stanicu pre rozklad vzoriek lúčavkou kráľovskou, ktorý sa používa pri stanovení ťažkých kovov v kaloch a sedimentoch. Základom   viac...
Pracovná zostava pre analýzu PCB, pesticídov v kaloch, CHS
Pracovná zostava pre analýzu PCB, pesticídov v kaloch, CHS Pracovná zostava pre analýzu PCB, pesticídov v kaloch, CHS Zostava zahrňuje možnosť vykonávania analýzy 12 vzoriek. viac...