Membránové filtre

Membránové filtre Milipore
Membránové filtre Milipore Membránové filtre Millipore Durapore – polyvinyldifluorid (PVDF)Táto filtračná membrána má najnižší záchyt častíc na membránu, širokú chemickú kompatibilitu a dobré filtračné   viac...
Membránové filtre Macherey Nagel
Membránové filtre Macherey Nagel Membránové filtre Macherey Nagel - porafil ® CM - zmiešaný ester celulózy. Najčastejšie používané membrány, majú výborné retenčné schopnosti. Hlavné využitie je v oblasti filtrácie vodných   viac...
Nylonové membrány Whatman
Nylonové membrány Whatman Nylonové membrány sú vhodné najmä pre filtráciu vodných roztokov a väčšinu organických rozpúšťadiel. Sú hydrofilné, pevné za mokra i za sucha, autoklávovateľné pri 121°C. Dodávajú sa štandardne porozity 0.2 a 0.45   viac...