Hustomery, liehomery

Podľa meranej veličiny a kvapaliny je areometrická stupnica vymeraná buď v jednotkách hustoty alebo v jednotkách koncentrácie. Pre dosiahnutie čo najpresnejšieho výsledku merania je treba rešpektovať údaje o type areometra, predovšetkým dodržiavať referenčnú teplotu, na ktorú bol areometer vymeraný a eliminovať vplyv povrchového napätia kvapaliny. Preto pri presných meraniach je nevyhnutné dokonalé odmastenie areometra. Niektoré druhy uvedených areometrov s presnejším delením patria do skupiny stanovených meradiel podliehajúcim povinnému úradnému overovaniu. V takom prípade je toto pri popise tovaru vyznačené a v cene je už poplatok za overenie zahrnutý. Poznámka: overenie je vykonávané v akreditovanom laboratóriu výrobcu.
Hustomery prevádzkové
Hustomery prevádzkové Hustomery bez vstavaného teplomera- referenčná teplota 20°C, celková dĺžka hustomera 320 mm, resp. 360 mm. viac...
Hustomery prevádzkové
Hustomery prevádzkové Hustomery so vstavaným teplomerom - teplomer v rozsahu 0 až +30°C, s delením po 1°C, referenčná teplota +20°C, celková dĺžka hustomera 320 mm viac...
Hustomer na mlieko
Hustomer na mlieko Vyhotovenie s teplomerom pre rozsah teplôt -10 až +30 °C, s delením po 0.5°C, referenčná teplota 20°C, dĺžka 320 mm. Dodávajú sa výhradne s overovacím listom výrobcu. viac...
Cukromery
Cukromery Koncentrácia sacharózy v percentách hmotnostného zlomku, referenčná teplota 20°C, bez teplomera. viac...
Cukromery pivovarnícke
Cukromery pivovarnícke Pivovarnícke cukromeryKoncentrácia pivnej mladiny v percentách hmotnostného zlomku, vyhotovenie s teplomerom v rozsahu 0 až +30°C, s delením po 0.5°C, referenčná teplota 20°C, celková dĺžka   viac...
Liehomery prevádzkové
Liehomery prevádzkové So stupnicou v objemových percentách etanolu vo vode, referenčná teplota 20°C, bez teplomera, celková dĺžka liehomeru 290 mm. viac...
Liehomery laboratórne
Liehomery laboratórne So stupnicou v objemových percentách etanolu vo vode, s teplomerom v rozsahu 0 až +30°C, s delením po 0.5°C, referenčná teplota 20°C, celková dĺžka liehomerov 440 mm. Dodávajú sa výhradne s overovacím listom   viac...
Hustomery na ropné výrobky
Hustomery na ropné výrobky Hustomery na ropné výrobky So stupnicou v kg/m3 a s teplomerom v rozsahu -10 až +50°C a dielikom 1°C. Hustomer na olej s katalógovým číslom 7116.0501 je dodávaný s overovacím listom   viac...
Hustomer na moč
Hustomer na moč So stupnicou v kg/m3, bez teplomera. viac...
Digitálny hustomer Densito
Digitálny hustomer Densito Ľahký, prenosný prístroj s veľmi jednoduchou obsluhou, ideálny pre potreby kontroly čistoty vody, meranie obsahu cukru, alkoholu alebo meranie kvality oleja. Práca s prístrojom je veľmi jednoduchá, vzorkovacia   viac...