Peristaltické čerpadlá

Ponuka peristaltických čerpadiel Heidolph pozostáva zo šiestich typov pohonov, ktoré sa líšia spôsobom ovládania, systémom regulácie a nastavenia otáčok. K nim je k dispozícii sada úplne kompatibilných jednokanálových i viackanálových peristaltických hláv, ktoré v kombinácii s uvedenými pohonmi a voľbou vhodného priemeru hadičiek umožňujú voliť prietok v rozmedzí od 0.01 do cca 5000 ml za minútu. Hlavy čerpadiel a hadice sa objednávajú zvlášť.
Dávkovacie čerpadlá PCD
Dávkovacie čerpadlá PCD Kompaktné, jednoduché, určené pre čerpanie alebo presné dávkovanie kvapalín. Nastavenie otáčok krokových motorov je dostatočne presné (1-999). Presnosť nastavenia výkonu čerpadla je do 5 %,   viac...
Čerpadlá Behrotest
Čerpadlá Behrotest Kompaktné peristaltické čerpadlo s plynulo regulovateľným prietokom, s rotorom s dvomi tlačnými a štyri vodiacimi rolničkami. Hadička sa dá ľahko nasadiť i vybrať bez nutnosti použitia nástrojov   viac...
Viackanálové zostavy
Viackanálové zostavy Výrobca ponúka možnosť zakúpiť zostavu pohonu s adaptérom, k dispozícii je i jedna sada pozostávajúca z pohonu PD 5201, adaptéra k viackanálovým hlavám, hlavy C4 a štyroch malých kaziet. Sada je   viac...
Jednokanálové zostavy
Jednokanálové zostavy Ide o sady pozostávajúce z pohonu a hlavy, ktoré výrobca ponúka za nižšiu cenu, ako je súčet cien jednotlivých dielov. V každej sade je navyše jeden meter silikónovej a jeden meterTygon hadičky. viac...
Čerpadlo pre dávkovanie agaru
Čerpadlo pre dávkovanie agaru Dávkovač PCD 48 D má možnosť využitia hadičiek s dvomi priemermi, a teda dávkovanie v dvoch rozsahoch. S hadičkou ID6 je možné pracovať v rozsahu 3 - 99.9 ml a výkone až 500 ml/hodinu a s hadičkou   viac...
Čerpadlá PCD
Čerpadlá PCD Kompaktné, jednoduché, určené pre čerpanie alebo presné dávkovanie kvapalín. Nastavenie otáčok krokových motorov je dostatočne presné (1-999). Presnosť nastavenia výkonu čerpadla je do 5 %,   viac...
Hadice pre peristaltické čerpadlá
Hadice pre peristaltické čerpadlá Pre použitie v peristaltických čerpadlách je potrebné zvoliť hadičky, ktoré sú mäkké a ohybné, pritom ale dostatočne chemicky i mechanicky odolné. Pre nie príliš intenzívne nasadenie je možné použiť   viac...
Viackanálové hlavy
Viackanálové hlavy Sú konštruované len pre modely PD5001 a PD5201. Pri nákupe sa objednáva pohon čerpadla, adaptér k viackanálovým hlavám, ďalej hlava C4, C8 alebo C12 a do nej potom odpovedajúce množstvo kaziet s   viac...
Jednokanálové hlavy
Jednokanálové hlavy Vyrábajú sa v niekoľkých modifikáciách - podľa toho, pre akú hrúbku steny hadičky sú určené. Kombináciou pohonu, druhu hlavy a vnútorného priemeru hadičky sa dosahujú rôzne intervaly dávkovania.   viac...
Heidolph PD 5201/5206
Heidolph PD 5201/5206 Ponuka peristaltických čerpadiel Heidolph pozostáva zo šiestich typov pohonov, ktoré sa líšia spôsobom ovládania, systémom regulácie a nastavenia otáčok. K nim je k dispozícii sada úplne    viac...
Heidolph PD 5101/5106
Heidolph PD 5101/5106 Ponuka peristaltických čerpadiel Heidolph pozostáva zo šiestich typov pohonov, ktoré sa líšia spôsobom ovládania, systémom regulácie a nastavenia otáčok. K nim je k   viac...
Heidolph PD 5001/5006
Heidolph PD 5001/5006 Ponuka peristaltických čerpadiel Heidolph pozostáva zo šiestich typov pohonov, ktoré sa líšia spôsobom ovládania, systémom regulácie a nastavenia otáčok. K nim je k dispozícii sada úplne   viac...