5 kg triedy

Duomax 1030
Duomax 1030 Trepačka vhodná predovšetkým pre kultivačné nádobky. viac...
Incubator 1000
Incubator 1000 Skladá sa z temperačnej jednotky a plastového krytu. Objednáva sa ako príslušenstvo k uvedeným typom trepačiek - Unimax 1010, Promax 1020, Duomax 1030, Polymax 1040 a Titramax 1000 (trepačka sa objednáva   viac...
Polymax 1040
Polymax 1040 Trepačka vhodná predovšetkým pre Erlenmeyerove banky, Petriho misky a fľaše. viac...
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg Nástavec univerzálny Pre upínanie baniek, valcov, kadičiek. Nástavec má štandardne dva upínacie valce, pokryté penovou gumou. Je určený pre trepačky Unimax 1010, Promax 1020, Duomax 1030 a   viac...
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg Nástavec na oddeľovacie lieviky Upínajú sa do neho 4 hruškovité oddeľovacie lieviky 50 ml alebo 100 ml. Pozor, záleží na vyhotovení lievika - akú má dĺžku od kohúta po zátku. Tento nástavec umožňuje upnutie   viac...
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg Jednoduchým spôsobom - navlečením a priskrutkovaním priamo na mostík trepačky je možné pripevniť Erlenmayerove banky. viac...
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg
Príslušenstvo k trepačkám 5 kg Nástavec na trepanie Erlenmeyerových baniek Skladá sa z dierovanej základnej dosky, na ktorú sa pripevňujú pružné svorky. Je určený pre trepačky Unimax 1010 a Promax 1020. viac...
Promax 1020
Promax 1020 Trepačka vhodná pre najrôznejšie bežné pretrepávania. viac...
Unimax 1010
Unimax 1010 Trepačka je vhodná predovšetkým pre Erlenmayerove banky, Petriho misky, skúmavky a fľaše. viac...