Vlastnosti regulátorov Nabertherm

Vlastnosti regulátorov Nabertherm

Regulátor R6 Jednoduchý analógový regulátor umožňujúci pracovať vlastne s jediným segmentom teplotnej krivky: nastaví sa požadovaná teplota a spustí sa štart.
Regulátor B150 Všetky zásadné funkcie má rovnaké ako regulátor B180, má len iný tvar a iné usporiadanie tlačidiel.

Regulátor B180 Umožňuje voliť teplotnú krivku pozostávajúcu z jedného nábehu teploty na zvolenú hodnotu, zotrvanie na tejto hodnote určenú dobu a automatické vypnutie na konci cyklu. Dá sa voliť čas štartu, požadovaná teplota a čas nábehu, čas zotrvania na dosiahnutej teplote.

Programovateľný regulátor P330 Ponúka možnosť voliť teplotnú krivku až zo štyridsiatich segmentov a nastavené parametre ukladať do deviatich programov. Ďalej regulátor môže dať v zvolenej dobe signál na spustenie či vypnutie externého prvku (napr. odsávacieho ventilu), po uplynutí zvoleného času podá akustický signál obsluhe. Regulátor je štandardne vybavený výstupom RS422. Teplota sa zadáva na klávesnici regulátora a kontroluje na displeji.