Veko SBH/3

Stuart - bloky a veká pre termostaty
Bloky sú vyrobené z eloxovaného hliníka a majú jednotný rozmer 75 x 95 x výška 50 mm. Každý blok má predvŕtaný otvor, do ktorého je možné v prípade potreby zasunúť teplotný snímač nezávislého kontrolného teplomera.
Ďalším doporučeným príslušenstvom je veko z priehľadného plastu, ktoré chráni obsluhu pred zranením spôsobeným dotykom horúceho kovového bloku alebo vystreknutím prehriatej kvapaliny zo skúmavky. Veko tiež zabraňuje prievanu okolitého vzduchu okolo bloku a tým zvyšuje presnosť teplotnej regulácie.

Poznámka
pre 3-blokové a duálne termostaty
Počet otvorov
Počet otvorov
Vŕtanie mm
Vŕtanie mm
Predajná cena232,80 €
Suma DPH38,80 €