Vibračný podávač DR 100, kompletný

Vibračný podávač DR 100
Slúži na rovnomerné, kontinuálne podávanie a dávkovanie sypkých materiálov. Môže dávkovať materiál do mlynčeka, do plniacich zariadení, do reaktorov, na váhy a pod. Pozostáva z pohonnej vibračnej jednotky, nástrčného žliabku, lievika a držiaka. Na delenie jemných práškov je vhodné použiť žliabok 15 mm, pre granuláty žliabky 40 mm alebo 75 mm. Možno nastaviť výšku prúdu materiálu a tak možno tok materiálu žliabkom regulovať od 0 do 5l/minútu. Frekvencia vibrácií sa nedá meniť.

Poznámka
so žliabkom 40 mm, lievikom a statívom