Čerpadlo PCD 81

Čerpadlá PCD
Kompaktné, jednoduché, určené pre čerpanie alebo presné dávkovanie kvapalín. Nastavenie otáčok krokových motorov je dostatočne presné (1-999). Presnosť nastavenia výkonu čerpadla je do 5 %, stabilita otáčok do 0.5 %. Ovládať je možné aj externe - napätím, impulzami, alebo cez RS 232.

Čerpadlá sa vyrábajú v dvoch základných vyhotoveniach:
- so silikónovým čerpacím segmentom - najjednoduchšie, pre čerpanie menej agresívnych a menej viskóznych kvapalín, sací podtlak do 35 kPa, výstupný tlak do 50 kPa. Súčasťou dodávky je sada 10-tich čerpacích segmentov CV.
- s klznou dráhou - i pre čerpanie agresívnejších a viac viskóznych kvapalín s použitím hadičiek z vhodného materiálu (napr. Tygon, Norprén, C-Flex, Viton a i.), sací podtlak až 50 kPa, výstupný tlak do 200 kPa. Súčasťou dodávky je 1 meter hadičky, podľa typu čerpadla.
Max. prietok ml/min
1-500
Poznámka
s klznou dráhou