Teplomer TESTO 925

TESTO 925

Jednokanálový prístroj pre meranie s čidlami typu TE. Má prehľadný osvietený displej, z ktorého je možné odčítať i za nepriaznivých svetelných podmienok. Meria teplotu a má funkciu Hold, takže údaj na displeji sa zaznamená a je možné ho prečítať neskôr. Prístroj je veľmi vhodný pre technické kontrolné merania v prevádzkach – je možné zvoliť spodnú a hornú teplotu kontrolovaného intervalu a keď prístroj zaznamená teplotu mimo zvolený rozsah, vydá akustický signál. K prístroju sa ponúka rozsiahly sortiment čidiel pre najrôznejšie aplikácie.

Poznámka
bez teplotného čidla
Predajná cena113,28 €
Suma DPH18,88 €