WTW inoLab Multi

WTW inoLab Multi

Laboratórne viacparametrové prístroje používajúce inteligentné IDS sondy. Vedia merať pH, vodivosť, rozpustený kyslík a samozrejme teplotu vzorky. Sú ideálne pre presné a opakovateľné laboratórne merania. Podľa typu prístroja je možné parametre merať jednotlivo alebo viac parametrov súčasne. Prístroj inoLab® Multi 9310 IDS je jednokanálový, umožňuje merať naraz len jeden parameter z možných (pH, vodivosť alebo rozpustený kyslík). Má pamäť na 5000 dátových viet, je vybavený grafickým podsvieteným displejom s prehľadným zobrazením meraných hodnôt a ďalších údajov. Model inoLab® Multi 9420 IDS je dvojkanálový a umožňuje teda súčasne merať dve hodnoty z možných troch parametrov. Najvyšší model inoLab® Multi 9430 IDS je trojkanálový, takže je možné merať a zobrazovať všetky tri parametre súčasne, pričom možnosti sú ľubovolne kombinovateľné (napr. 3x pH alebo 1x pH a 2x vodivosť apod.). Tieto dva najvyššie modely majú grafický farebný displej, zobrazujúci merané hodnoty, identifikáciu meracieho kanálu a ďalšie informatívne údaje. Sú vybavené klávesnicou s antibakteriálnou úpravou a majú pamäť rozšírenú na 10000 dátových viet, meranie je možné do pamäti ukladať manuálne alebo automaticky v nastaviteľnom časovom intervale. Nameraná údaje je možné prezerať na displeji, alebo ich cez rozhranie USB presunúť do PC na spracovanie a archiváciu. Používané IDS čidlá sú vybavené integrovaným pamäťovým čipom, v ktorom sú uchované ich identifikačné informácie a kalibračné dáta, ktoré si merací prístroj načíta pri pripojení čidla. K digitalizácii meraného signálu dochádza už v čidle a po kábli do prístroja sa posielajú údaje v digitálnej forme, čo eliminuje rušenie a zvyšuje spoľahlivosť meraní. Pre meranie rozpusteného kyslíka sú používané optické luminiscenčné sondy (FDO 925), ktoré eliminujú väčšinu nedostatkov klasických kyslíkových elektród (čistenie, výmena membrány a elektrolytu a predovšetkým nutnosť miešania vzorky). Optická sonda FDO má malé rozmery (priemer 15.3 mm, dĺžka 140 mm), je stabilná a presná a nepotrebuje prúdenie vzorky okolo membrány. Membrány sú vymeniteľné, kalibrácia sa vykonáva pre každú membránu zvlášť vo výrobe a kalibračné údaje sa ukladajú do pamäťového čipu, ktorý je priamo súčasťou puzdra membrány. Kompenzácia tlaku vzduchu je automatická. Zvláštnosťou týchto stolných prístrojov je tiež to, že s prídavným modulom je možné použiť konvenčné pH a ORP sondy namiesto IDS čidiel. Prístroje sa dodávajú buď samostatne len s napájacím adaptérom, statívom, USB káblom a software alebo v sade s vybranými sondami a základným kalibračným alebo údržbovým príslušenstvom. Tu uvádzame sady s najpoužívanejšími senzormi (SenTix 980 pre meranie pH, FDO 925 pre meranie kyslíka a TetraCon 925 pre vodivosť). Ďalšie možné varianty ponúkneme na požiadanie.

KódNázov tovaruPoznámkaCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
7641.4000Multimeter inoLab 9310len prístroj
1050,00 €
1260,00 €
7641.4004Multimeter inoLab 9310 SET-2vr. SenTix 980 a prísl.
1303,00 €
1563,60 €
7641.4008Multimeter inoLab 9310 SET-3vr. TetraCon 925 a prísl.
1509,00 €
1810,80 €
7641.4012Multimeter inoLab 9310 SET-4vr. FDO 925 a prísl.
1853,00 €
2223,60 €
7641.4050Multimeter inoLab 9420len prístroj
7641.4058Multimeter inoLab 9420 SET-Cvr. SenTix 980, Tetracon 925 a prísl.
7641.4070Multimeter inoLab 9430len prístroj
7641.4082Multimeter inoLab 9430 SET-Kvr. SenTix 980, TetraCon 925, FDO 925 a prísl.