Plastové mikrokyvety UV Cuvette Brand

Plastové mikrokyvety UV Cuvette Brand

Kyvety UV Cuvette sa vyrábajú v 4 variantoch, ako makrokyvety (obr. 16) a semi-mikro kyvety (obr. 17) i ako mikrokyvety (obr. dole) so stredom optickej časti (miesto, kadiaľ prechádza svetelný zväzok fotometra) 8.5 a 15 mm nad dnom kyvety. Mikrokyvety so spotrebou vzorky 0.07 ml sú zvlášť vhodné pre biochemické stanovenia DNA a RNA. Tieto kyvety majú kruhový nalievací otvor a je možné ich uzatvárať zátkami, ktoré sa dodávajú zvlášť.
Spektrálny rozsah kyviet UV Cuvette je 220 - 900 nm. Materiál kyviet znesie bez tvarových zmien teplotu do -20°C. Po chemickej stránke majú kyvety UltraVette lepšie parametre v porovnaní s kyvetami z PS alebo PMMA a v kyvetách UV Cuvette môžu byť použité roztoky látok v acetóne, etylacetáte, benzaldehyde, butanóne, dioxáne, DMF a v niektorých ďalších rozpúšťadlách.

KódNázov tovaruPoznámkaBalenieCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
7755.0170Kyvety UV Cuvette macro2.5 ml100 ks
36,00 €
43,20 €
7755.0150Kyvety UV Cuvette semi-micro1.5 ml100 ks
40,00 €
48,00 €
7757.0330Kyvety UV Cuvette microvýška opt. časti 8.5mm100 ks
29,00 €
34,80 €
7757.0332Kyvety UV Cuvette microvýška opt. časti 15mm100 ks
29,00 €
34,80 €