Prechodka pre miešadlo

Prechodka pre miešadlo

Hriadeľ miešadla sa pretiahne stredovým otvorom a skrutkou sa jemne dotiahne. Tesniaci O-krúžok a dve dvojice manžiet z Vitonu dostatočne hriadeľ dotesnia, takže pozdĺž hriadeľa vzduch, resp. pary rozpúšťadla neprenikajú. Prechodku je možné použiť ako na vákuum, tak i na pretlak, len je potrebné opačne orientovať polohu O-krúžku a manžiet (viď obrázok).